Blog

3D scan zomerhuis voor bouwhistorisch onderzoek

  |   Projecten PelserHartman

PelserHartman zet 3D scanning regelmatig in voor documentatie en bouwhistorisch onderzoek. In opdracht van de stichting Midden-Delfland is Mensenwerk brachten we het interieur en exterieur van het zomerhuis van een historische boerderij in Maassluis in kaart. We leverden een gekleurde pointcloud en maakten onder meer orthofoto's van de gevels. Op basis van de data uit de 3D scanner kan het zomerhuis in de toekomst gereconstrueerd worden. Want helaas, het is inmiddels gesloopt.

3D scan historisch zomerhuis

De stichting Midden-Delfland is Mensenwerk (MDMW) benaderde PelserHartman, omdat ze op zoek was naar de beste manier om een uniek agrarisch zomerhuis te documenteren vanwege de geplande sloop. Zomerhuizen waren van de 17e tot ver in de 19e eeuw een gebruikelijk verschijnsel in Delfland. Bij veel gemengde agrarische bedrijven woonden en werkten boeren gedurende de zomermaanden in het zomerhuis. Hier vond dan vanaf ongeveer Pasen tot de herfst de zuivelbereiding plaats. Tegenwoordig zijn er weinig van deze zomerhuizen meer over, vandaar het belang van een goed bouwhistorisch onderzoek en nauwkeurige documentatie.

3D scanner historisch gebouw

3D scanner bij het Zomerhuis in Midden-Delfland

'Ik heb het gewaardeerd dat PelserHartman mij als evident kleine opdrachtgever volkomen serieus nam; ik voelde echte interesse in ons belang. Er kon snel gewerkt worden - wat belangrijk was vanwege de geplande sloop - en de uitvoering verliep soepel.' - Pia van Oord-Wiessing, voorzitter stichting Midden-Delfland is Mensenwerk.

3D scan bouwhistorisch onderzoek en documentatie

Met financiële hulp van de gemeente Midden-Delfland kon van het zomerhuis een 3D scan worden gemaakt voor documentatie en bouwhistorisch onderzoek. Met de scandata kan het vierhonderdjaar oude zomerhuis in de toekomst gereconstrueerd worden. "Wij weten nu dat het pand nog ouder én bijzonderder was dan wij aanvankelijk dachten", legt Pia van Oord-Wiessing, voorzitter van de stichting MDMW uit. "De wens om er in de toekomst nog eens wat mee te doen, is groter geworden. We hebben ook bijzondere onderdelen van het pand uit de sloop kunnen redden."

Orthofoto 3d scan historisch gebouwen

Orthofoto van de voorkant van het zomerhuis

PelserHartman leverde onder meer een gekleurde pointcloud, orthofoto's en een flythrough van de pointcloud (zie hierboven). "We zijn heel blij met de producten van PH", zegt Pia van Oord. "Het fly-through-filmpje is een welkom middel om de herinnering aan dit unieke zomerhuis levend te houden. Ik heb het daarnaast gewaardeerd dat PelserHartman ons als evident kleine opdrachtgever volkomen serieus nam; ik voelde echte interesse in ons belang."

3D scannen van historische gebouwen

Met behulp van 3D scanners kunnen we historisch erfgoed zeer nauwkeurig en volledig documenteren. Op basis van de scandata kan men een gebouw na afbraak of verwoesting weer reconstrueren. Eerder documenteerde PelserHartman al de oudste boerderij van Nederland. Wil je meer weten over hoe 3D scanning een bijdrage kan leveren aan restauratie/reconstructie van gebouwen? Lees dan deze blog over de afgebrande Sint-Urbanuskerk in Amstelveen.

panoramafoto zomerhuis

Panoramafoto van interieur van het zomerhuis

Neem contact op

Wil je meer weten over de toepassingen van 3D scanning? Of heb je een project waar je onze hulp bij kunt gebruiken? Bel dan direct naar +31 73-6135729 of ga naar onze contactpagina.