3D-meten met drones is een snel-ontwikkelend gebied binnen 3D-meten. Iedereen kan zich de voordelen voorstellen, want een drone vliegt snel rond en kan makkelijk bij lastig bereikbare plekken komen. De uitvoering is echter niet zo eenvoudig als het lijkt en juridisch komen er ook wat onverwachte zaken om te hoek kijken.

Asctec Falcon helikopter meten met drones

PelserHartman zet professionele drones/RPAS in om 3D metingen vanuit de lucht te maken.

Het doel van dit artikel is een genuanceerd beeld te geven van meten met drones, dus zowel de voordelen als de nadelen. Het is zeer belangrijk een goed beeld te krijgen van de impact voordat u besluit te meten met drones. Het toepassen van drones is een van de gebieden binnen de meetindustrie waarop dit moment veel ontwikkeling plaats vindt. Zoals met alle snel ontwikkelende technologieën zijn er tientallen mogelijkheden en combinaties voor zowel apparatuur als toepassingen. Het is belangrijk hierin de juiste keuze te maken om tot het juist eindproduct te komen. Een ander aandachtspunt is de planning, vergunningsaanvraag en het verwerken van de gewonnen data. De professionele inzet van drones voor meetwerkzaamheden komt namelijk met wat juridische en technische haken en ogen.

Het gaat altijd om het eindproduct!

Wilt u een inmeting uit laten voeren met drones? Vertel ons liever wat wat het gewenst eindproduct is, bijvoorbeeld een terreinmodel of tekeningen van dakaanzichten. Wij creëren altijd de beste, slimste en best betaalbare oplossing. Als u persé wilt meten wij met drones, maar als u binnen enkele dagen resultaat wilt zien, dan meten we met terrestrial 3D-scanners of gebruiken we satellietdata. De aanlooptijd voor meten met drones is in veel gevallen namelijk relatief lang, vanwege het aanvragen van de nodige vergunningen. Wij beschikken over de beste apparatuur, maar het gaat ons om de beste oplossing en de juiste prijs voor het product dat u wilt hebben.

Welke producten kun je maken met drone-data?

De meeste drones hebben een camera aan boord. Deze camera maakt foto’s in een bepaald vliegpatroon. Er is speciale software die deze foto’s gebruikt voor het maken van een 3D model. Dit gebeurd volgens het principe van fotogrammetrie. De output kan een 3D mesh (vlakkenmodel) of een pointcloud zijn. De ‘ruwe modellen’ worden gebruikt voor het maken van tekeningen, visualisaties, volumeberekeningen, deformatieanalyse etc.

Zijn drones wel nauwkeurig genoeg?

We krijgen vaak vragen over de nauwkeurigheid van apparatuur. Het gaat hier vaak om de nauwkeurigheid van het eindproduct en niet specifiek van het meetapparaat. De nauwkeurigheid van het product ‘de pointcloud’ is niet alleen afhankelijk van de drone en de fotokwaliteit, maar ook van de software, referentiepunten op de grond en uiteraard de weersomstandigheden. Hoge nauwkeurigheid wordt bereikt op de volgende manier:

 • Werk met een high-end professionele drone met een IMU sensor en met GPS aan boord.
 • Werkt met waypointsoftware, hierdoor vliegt de drone een specifieke route en maakt minimaal noodzakelijke data.
 • Werk met Ground controle points, dit zijn grote ’targets’ op de grond die goed zichtbaar zijn vanuit de lucht.
 • Werk met zeer goede software voor de dataverwerking.

Innovatie ligt op dit moment op het vlak van software. De nauwkeurigheid die op dit moment gehaald kan  worden bij meten met drones is ongeveer 10mm in de X- en Y-richting en 25mm in de Z-richting (hoogte).

Innovaties moeten beter werken

PelserHartman is altijd op zoek naar innovaties die meetwerk makkelijker, beter en goedkoper maken. 3D meten met drones lijkt dit in eerste instantie allemaal te brengen. Waarom zijn wij voorzichtig enthousiast? We zijn op dit moment druk bezig metingen met drones in de praktijk te onderzoeken. We werken hierbij samen met een partner. 3D meten met drones heeft naast uitdaging op het gebied van meten ook een andere belangrijke component: vliegen met een drone. Dit is een beschermd beroep met pittige opleidingen en strenge wetgeving. Onze partner Skeye BV is een CAA Approved UAV-operator. Het bedrijf gebruikt ook speciale drones die gecertificeerd zijn voor professioneel gebruik binnen Nederland.

Onze conclusies tot nu toe voor projecten in de bouwwereld:

 • Er komt bij meten met drones veel meer kijken dan in eerste instantie gedacht.
 • Een voldoende hoge nauwkeurigheid is specialistisch werk.
 • De prijs-kwaliteit verhouding voor het meten van gebouwen is nu in 99% van de gevallen ongunstig.
 • Drone-projecten sneuvelen vaak op planning.

Drones vooral voor bovenaanzicht en hoge gevels

Drones zetten we in wanneer we bovenaanzichten en hoge zijaanzichten van gebouwen willen inmeten en wanneer er geen manieren zijn om onderdelen met 3D scanners vanaf stabiele standplaatsen in te meten. Omdat het vliegen met drones duur is en veel tijd vraagt om voor te bereiden, kiezen we alleen voor meten met drones als het niet anders kan. 3D-laserscanning is in de praktijk een snellere, accuratere en goedkopere manier om gebouwen, installaties en objecten in kaart te brengen.

Screenshot van dakoverzicht van gekleurde drone pointcloud

3D scannen vanuit de lucht

LIDAR 3D scannen vanuit de lucht is niets nieuws. Traditioneel wordt er gebruik gemaakt van een vliegtuig of helicopter, dat op hoogte en met grote snelheid vliegt om in korte tijd enorme gebieden in kaart te kunnen brengen. Het nadeel van hoogte en snelheid is een lagere nauwkeurigheid, vanwege grote afstand tussen gemeten punten, wat resulteert in een minder dichte pointcloud.

Voordelen 3D-meten met drones/UAV/RPAS

3D-meten met drones is een goede aanvulling op onze meetwerkzaamheden. Voor meten op grote hoogte is een drone ideaal, want werken met een hoogwerker is onhandig en in de praktijk is een hoogwerker te instabiel op grote hoogte. Hier komt de RPAS in zijn element. RPAS vliegen of zweven tussen 10 en 120 meter boven de grond, in zicht van een piloot. De piloot bestuurt de drone op aanwijzing van de LIDAR-expert. Zo kan een scan worden gemaakt van een specifiek object of gebied wat voorheen niet mogelijk zichtbaar was met statisch scannen. Dit brengt een besparing van kosten en ook tijd in zowel verzamelen als verwerking van data.

Nadelen meten met drones/UAV/RPAS

De beslissing om met een drone te meten zijn afhankelijk van drie factoren:

 • Past het in de planning?
 • Klopt de prijs?
 • Is het praktisch?

Als we kijken naar de planning is de opdracht vaak: vandaag bellen, morgen aan de slag, gisteren klaar. Dit kan bij meten met drones niet in verband met de aanvraag van vergunningen. Scannen met drones is daarom niet goedkoop. Iedereen vliegt met drones, maar het is natuurlijk in 99% van de gevallen illegaal. Voor de professionele toepassing binnen ons vakgebied is voldoen aan wetgeving en verzekeringsplicht essentieel voor onze opdrachtgevers. Deze nadelen gooien behoorlijk wat gewicht in de schaal ten opzichte van de voordelen.

Uw project meten met drones?

Denk u dat 3D meten met drones de oplossing is voor uw project? Bel +31 73 613 5729. Wil u meer weten over de regelgeving en toepassing van 3D meten met drones? Kijk dan op onze pagina 3D meten met drones.

× Direct Whatsapp contact!