Gebouwen zullen niet altijd rechtstandig zakken. Ze kunnen ook scheefzakken doordat de ene kant meer zakt dan de andere kant. Natuurlijk hoeft er niet altijd sprake te zijn van een zakking als oorzaak van scheefstand. Wanden van gebouwen, bouwputten en kademuren kunnen ook scheef komen te staan door horizontale krachten in de constructie. En vloeren kunnen scheef komen te liggen doordat een onderliggende constructie doorbuigt. Daarnaast kunnen constructies ook bol of hol van vorm worden. Natuurlijk kunnen veel van deze vormveranderingen gemeten worden met een total station. Maar dat is niet altijd zo voor de hand liggend. Vooral niet wanneer je de veranderingen continu live in de gaten wil houden.

Alles over monitoring in zes delen! Dit is de vijfde blog in een serie van zes.

In de sidebar vind je een overzicht van alle gepubliceerde blogs.

Scheefstanden meten met tilt- of inclinometers

PelserHartman meet scheefstanden van gebouwen, damwanden van bouwputten en kademuren vaak met tilt sensoren en inclinometers. PelserHartman gebruikt meestal tri-axiale tiltsensoren. Deze sensoren meten de hoekverdraaiing van het element waarop ze gemonteerd zijn. Omdat inclinometers enkel en alleen hoekveranderingen meten, zet PelserHartman ook andere meetinstrumenten in om zakkingen, stijgingen of veranderingen in positie zoals een verschuiving in het X- of Y-vlak te monitoren. De inclinometers zijn verbonden met een online portal en zullen bij overschrijding van ingestelde grenswaarden alarm geven.

Continu, live en draadloos scheefstand meten

Onze meetsensoren werken op batterijen waardoor er geen voedingskabels aangelegd hoeven te worden op de monitoringslocatie. Bij een meetfrequentie van 1x per uur gaan de batterijen twee tot drie jaar mee. De sensoren communiceren draadloos met elkaar en met de PelserHartman gateway. De gateway stuurt de meetdata via 4G, WiFi of via een ethernetverbinding naar de database. Is er even geen verbinding? Dan wordt de data lokaal op de sensor opgeslagen. Is de verbinding weer hersteld? Dan wordt alle opgeslagen data doorgestuurd. Bij uitval van een sensor of van de gateway wordt er een alarmsignaal verstuurd zodat PelserHartman direct ingrijpt. Alle data kan op ieder moment online bekeken worden.

voorbeeldweergave inclinatie in Y-richting in mm/m

Automatische waarschuwing bij scheefstand

Bij het monitoren van scheefstand worden verschillende grenswaarden ingesteld. Aan deze grenswaarden worden verschillende soorten alarmsignalen gekoppeld die per e-mail of sms worden verstuurd naar de betrokken partijen. En uiteraard kan er ook een alarmsignaal klinken op de locatie.

Om de juiste grenswaarden te bepalen laten we het systeem eerst één week meten. Dit doen we om de natuurlijke beweging van het object door omgevingsomstandigheden vast te leggen. Op basis van deze analyse worden de grenswaarden vastgelegd. PelserHartman stelt altijd voor zichzelf een drempel- en alarmwaarde in die op 85-90% zit van de grenswaarden van de klant. Op deze manier worden wij op tijd ingelicht voordat één van de metingen de grenswaarde overschrijdt.

Scheefstanden meten op jouw project

Om de oorzaak van beweging te vinden moeten er vaak bijkomende metingen plaatsvinden. Bijvoorbeeld wind, temperatuur, luchtdruk en luchtvochtigheid, trillingen, verkeer etc. Daarnaast kan er ook een link zijn tussen trillingen en scheefstand. Om dit te kunnen meten, dient een trillingsmeter toegepast te worden om dit te monitoren. Met 3D laserscan apparatuur kan scheefstand ook gevisualiseerd worden. Lees er hier meer over

PelserHartman maakt vooraf een meetplan op maat voor jouw project. Heb je een project waarbij monitoring een rol speelt? Neem dan contact op met PelserHartman. Of vraag een offerte aan.

Projectvoorbeeld school Brussel

Hier vind je alles over monitoring!

Wil je meer weten over monitoring? We hebben een speciale pagina gemaakt waarop je alles over monitoring kunt vinden. Je vindt daar ook een overzicht van onze diensten en producten. Verder geven we antwoord op vragen en gaan in op veelvoorkomende problemen.