Verkeer, hei- of sloopwerkzaamheden zorgen vaak voor trillingen. Maar ook installaties, gaswinning en explosies kunnen de boel flink in beweging brengen. Niet alle trillingen zorgen automatisch voor problemen. Maar nu we steeds dichter op elkaar bouwen, ontstaat er ook regelmatig schade. En niet alleen schade aan gebouwen, maar ook aan mensen. Trillingen kunnen gezondheidsproblemen veroorzaken. Soms zijn trillingen een voorbode van een beweging die dan weer leidt tot scheurvorming. De SBR-richtlijn bepaalt wanneer waarden te groot zijn.

Alles over monitoring in zes delen! Dit is de laatste blog in een serie van zes.
In de sidebar vind je een overzicht van alle gepubliceerde blogs.

Meten met trillingsmeters

Om objectief te beoordelen of een trilling voor schade of hinder zou kunnen zorgen kan een trillingsmeter geplaatst worden. Deze sensor meet trillingen en verstuurt de meetgegevens naar een online database. De trillingen worden dan meteen en automatisch getoetst aan de SBR-richtlijn. Is er sprake van een overschrijding? Dan wordt er meteen alarm geslagen en kunnen er meteen maatregelen getroffen worden. Daardoor is de kans op schade veel kleiner.

Trillingsmeter om trillingen gedurende sloop te monitoren

Wanneer plaats je een trillingsmeter?

Het meten van trillingen kan duur zijn. Daarom bekijken we eerst goed of het inzetten van deze sensoren echt nodig is. Het wel of niet plaatsen van trillingsmeters bepalen we door het maken van een risicoanalyse. PelserHartman maakt dit soort analyses en de bijbehorende meetplannen.

Wat kost het meten van trillingen?

Om grip te geven op de kosten voor het laten meten van trillingen zie je hieronder een voorbeeld van een situatie waarbij 1 trillingssensor worden ingezet voor het meten van trillingen die schade aan gebouwen kunnen veroorzaken volgens de SBR-A richtlijn. De sensor bevestigen we met een metalen plaat tegen de in te meten structuur door het aanbrengen van 4 pluggen (4x boordiameter 8 mm). We bevestigen de sensor zo laag mogelijk bij de grond op een deel van de dragende structuur. We sluiten de sensor normaliter aan op netstroom. Deze werkt in bepaalde gevallen ook op batterijen.

Alle prijzen hieronder zijn exclusief BTW.

 1. INSTALLATIE
  1. Installatie 1 trillingssensor exclusief reiskosten € 380,00
   Inclusief nulmeting en bijhorend rapport
  2. De reiskosten worden apart in rekening gebracht. Hierbij hanteren wij een uurtarief van € 60,00 per uur en een kilometervergoeding van € 0,40 / km. De reiskosten worden berekend vanaf ons kantoor te ’s-Hertogenbosch.
 1. HUUR TRILLINGSSENSOR
  1. Huur sensor met toegang tot online platform € 27,50 / sensor / dag
  2. Opvolging meetdata door PelserHartman € 13,60 / sensor / dag
 1. DEMONTAGE
  1. Demontage trillingssensor exclusief reiskosten € 285,00
  2. De reiskosten worden apart in rekening gebracht. Hierbij hanteren wij een uurtarief van € 60,00 / uur en een kilometervergoeding van € 0,40 / km. De reiskosten worden berekend vanaf kantoor ons ’s-Hertogenbosch.

Rekenvoorbeeld bij twee maanden meten van trillingen met 1 sensor:

Stel voor, jouw project ligt op 100km afstand en op 1 uur reistijd van ’s-Hertogenbosch.
We meten 60 dagen lang trillingen met 1 trillingsmeter.

 1. Installatie en eerste (nul)meting: € 580,00
 2. Huurkosten en toegang tot online platform: € 1650,00
 3. Opvolging meetdata door PelserHartman: € 816,00
 4. Demontage van 1 sensor: € 485,00

Totale kosten 2 maanden meten met 1 trillingsmeter: € 3.531,00

SBR richtlijnen A,B en C voor trillingen

In Nederland bestaat vreemd genoeg (nog) geen wetgeving met betrekking tot trillingen. Wel staat omschreven dat trillingshinder in kaart gebracht moet worden. De plaatselijke overheid zoals een gemeente legt vaak een bepaalde richtlijn op en bepaalt ook de hoogte van de schadevergoeding bij overschrijding.

Om trillingshinder in kaart te kunnen brengen, en te kunnen beoordelen, zijn er richtlijnen gemaakt. Het doel hiervan is; de kans op schade tot een minimum beperken. De belangrijkste meet- en beoordelingsrichtlijnen voor trillingen is de SBR-richtlijn. Deze richtlijn bestaat uit drie verschillende delen. SBR A: schade aan gebouwen, SBR B: hinder voor personen in gebouwen en SBR C: storing aan apparatuur. Deze drie richtlijnen omschrijven hoe je trillingen moet meten en hoe je de meetresultaten moet interpreteren en verwerken. De richtlijnen bevatten ook een procedure voor de beoordeling van de invloed van trillingen op gebouwen of onderdelen daarvan.

Meten van trillingen bij sloop

Hoe werkt de SBR richtlijn precies?

Wil je meer weten over de drie SBR-richtlijnen A, B en C? Lees dan verder op de pagina Trillingsmetingen.

Projectvoorbeeld: Monitoring sloop kern woontoren

Hier vind je alles over monitoring!

Wil je meer weten over monitoring? We hebben een speciale pagina gemaakt waarop je alles over monitoring kunt vinden. Je vindt daar ook een overzicht van onze diensten en producten. Verder geven we antwoord op vragen en gaan in op veelvoorkomende problemen.