Bouwwerkzaamheden, transport, verandering in de waterstand en in de bodem kunnen zorgen voor schade. Om het ontstaan van schade zoveel mogelijk te beperken, houden we gebouwen en terreinen in de gaten. Of eigenlijk houden we vooral de bewegingen en trillingen in de gaten. Dit ‘in de gaten houden’ noemen we ‘monitoren’ en het vakgebied heet ‘monitoring’.

Alles over monitoring in zes delen! Dit is de eerste blog in een serie van zes.

In de sidebar vind je een overzicht van alle gepubliceerde blogs.

Sommige bewegingen en trillingen zijn altijd wel aanwezig op de locatie. Om goed te kunnen vergelijken, meten we eerst de ‘altijd-aanwezige-‘ of ‘normale-’ bewegingen. Dit noemen we ‘de nulmeting’. We meten dan niet alleen de dagelijkse bewegingen en trillingen, maar ook bijvoorbeeld de grondwaterstanden en temperaturen. Dit doen we om later een goede analyse te kunnen maken. Om dit te kunnen doen, moeten we zoveel mogelijk factoren in beeld hebben zodat we later niet de verkeerde conclusies trekken.

PelserHartman is monitoringsspecialist

PelserHartman houdt gebouwen en andere objecten in de gaten. We starten met het maken van een risico analyse op basis van de sloop- en bouwplannen of op basis van andere werkzaamheden op transportbewegingen. Daarna maken we het monitoringsplan. Dat doen we in gevallen van bouwwerkzaamheden samen met de opdrachtgever, constructeur en de aannemer. Wil je beweging, vervorming, verzakkingen of trillingen laten vastleggen? Maak nu een afspraak.

monitoring PelserHartman

Voor wie doen wij monitoring?

PelserHartman voert monitoringswerkzaamheden uit voor gebouweigenaren, aannemers, bouwmanagers en overheden. Regelmatig is onze opdrachtgever de eind-opdrachtgever of de partij die hem vertegenwoordigt zoals de bouwmanager. Maar vaak geven ook de aannemer en de projectontwikkelaar opdracht om nulmetingen en de monitoring uit te voeren. We werken enkel en alleen voor de zakelijke markt.

Wanneer speelt monitoring een rol?

  • Je bent aannemer en voert bouw- of sloopwerkzaamheden uit in de nabijheid van gebouwen
  • Je verandert (plaatselijk) de grondwaterstand door bemaling
  • Je gaat bouwwerkzaamheden uitvoeren die mogelijk een gevaarlijke situatie kunnen opleveren waarbij de veiligheid van mensen in gevaar gebracht kan worden
  • Je gaat werkzaamheden uitvoeren die mogelijk een situatie kunnen opleveren waarbij gebouwen of andere structuren schade kunnen oplopen.
  • Je graaft een kelder of tunnel uit in een bebouwd gebied
  • Je hebt een gebouw dat veel scheuren heeft
  • Je wilt weten of iets verzakt of scheef gaat staan
  • Er vinden werkzaamheden plaats in de buurt van jouw eigendom en je wilt in de gaten laten houden of alles veilig en stabiel blijft.

Projectvoorbeeld: Monitoring scheuren

Hier vind je alles over monitoring!

Wil je meer weten over monitoring? We hebben een speciale pagina gemaakt waarop je alles over monitoring kunt vinden. Je vindt daar ook een overzicht van onze diensten en producten. Verder geven we antwoord op vragen en gaan in op veelvoorkomende problemen.