2D Deformatiemeting

Deformatie betekent vormverandering. D.m.v. deformatiemetingen en analyse kunnen vormveranderingen worden vastgesteld. Deformatiemetingen komen steeds vaker voor in Nederland. Wij bouwen namelijk steeds vaker in de buurt van bestaande bebouwing. De bouwwerkzaamheden kunnen een negatieve invloed uitoefenen op de bestaande bebouwing en constructies. PelserHartman voert deformatiemetingen en analyses uit en houdt in de gaten of de huidige bebouwing tijdens bouwwerkzaamheden beweegt.

Deformatiemetingen stellen beweging van het gebouw vast

Veranderingen in de omgeving kunnen aangetoond worden met deformatiemetingen. Dit kunnen we doen voor alle soorten bouwkundige en civiele bouwwerken. Bij deformatiemetingen worden veel verschillende aspecten in de gaten gehouden zoals zettingen in de hoogte (Z-richting), maar ook de verplaatsing in X- en Y-richting. We meten scheefstanden, scheuren en zelfs trillingen. Het vaststellen van een vervorming vindt plaats door het vastleggen van de startsituatie en het monitoren van de situatie door het herhalen van de metingen.

Nulmeting

Het vastleggen van de startsituatie noemt men een nulmeting. Deze meting dient men uit te voeren voor aanvang van de werkzaamheden die mogelijk zouden kunnen zorgen voor vervorming van het betreffende bouwwerk. Lees meer over nulmetingen op onze pagina Nulmeting gebouw.

Herhalingsmetingen of monitoring

Om beweging van een gebouw te kunnen vaststellen moet de nulmetig een aantal opvolgende metingen krijgen. Deze metingen noemen we ook wel de herhalingsmetingen. Deze vinden plaats tijdens en na afloop van de bouwwerkzaamheden die mogelijk de oorzaak zouden kunnen zijn van een mogelijke vervorming.

Deformatieanalyse van reeds opgetreden vervorming

Kijk voor informatie over dit onderwerp op onze pagina 3D-deformatiemetingen.