2D tekeningen bestaande situatie

Plattegronden, doorsnedes en geveltekeningen

PelserHartman is zeer bedreven in het maken van tekeningen van de bestaande situatie van gebouwen. Aan de hand van de wensen van de opdrachtgever worden de tekeningen opgeleverd op een vooraf bepaalde schaal. De hoeveelheid informatie op de tekening is afhankelijk van deze schaal. Hieronder zijn enkele voorbeelden weergegeven waarin de verschillen per schaal duidelijk worden. De getoonde voorbeelden gelden uiteraard als richtlijn waarvan afgeweken kan worden, zodat te allen tijde wordt voldaan aan de wensen van de opdrachtgever. Klik voor een paginagroot voorbeeld op de betreffende, onderstaande afbeelding.

Geveltekening, schaal 1:20/1:50/1:100

                                        

Plattegronden, 1:50/1:100

                    

Onderleggers voor restauratie 1:50

                                                                 

 

 

                   

Geveltekeningen voor restauratie- en consolidatieprojecten

Voor sommige projecten heeft men behoefte aan geveltekeningen 'as-it-is' en niet 'as-build'. Vooral projecten met complexe gevelstructuren vragen om deze zeer accurate tekeningen van de werkelijke situatie. Dit kunnen restauratieprojecten maar ook consolidatieprojecten zijn. Bij consolidatieprojecten is het van belang om de situatie zoals die op een bepaald moment is te fixeren. Het gebouw dient zodanig behandeld te worden dat het niet meer verder verzakt, afbrokkelt of scheurt. Dit type project komt vooral voor bij ruines. Voor dit soort projecten maakt PelserHartman zeer accurate geveltekeningen door een combinatie van ortho-photo's en pointclouds. Hieronder ziet u een voorbeeld van een dergelijk werk.

Tekeningen van winkels

Klik op de onderstaande linkjes om voorbeelden van ons tekenwerk te bekijken.