Reverse engineering richt zich op het maken van CAD-modellen (eventueel parametrisch) van complexe producten. Het gaat vaak om werktuigbouwkundige onderdelen. Met behulp van een precisie 3D-scanner wordt een puntenwolk of mesh gemaakt.

Stel je hebt geen CAD file, maar hebt deze wel nodig om het stuk te produceren? Dan kunnen we de meetdata omzetten naar een CAD-file. Hiermee kun je dan bijvoorbeeld weer een freesmachine aansturen.

Bij de reverse engineering is het resultaat geen exacte replica, maar een CAD-model dat overeen komt met het originele ontwerp. De reverse engineering maakt een model waarmee nieuwe soortgelijke objecten geproduceerd kunnen worden. Deze aanpak levert je dus een beter model dan het originele bestaande model. Het is een model zonder fouten. Dit model is klaar om gebruikt te worden voor de productie van het nieuwe onderdeel conform het originele ontwerp zoals dat ooit bedoeld is geweest.

Wij maken onder meer 3D scans voor objecten in:

  • Aerospace
  • Automotive
  • Medical
  • 3D Printing
  • Bouw
  • Restauratie

Het ontwerp achterhalen met pointclouds

Het product van reverse engineering is een CAD-model dat gemaakt wordt met behulp van een pointcloud. Dit CAD-model kan gebruikt worden voor productie van het betreffende object. De productie vindt plaats door middel van bijvoorbeeld 3D printing.

Hoe werkt reverse engineering?

Maarten Oostdam legt kort en duidelijk uit wat Reverse Engineering is.

Reverse engineering stappen 3D scannen

3D scannen voor reverse engineering

PelserHartman gebruikt state of the art scanning apparatuur en software voor diverse toepassingen in de bouw en industrie. We leveren laserscandata en CAD-modellen voor verdere implementatie. Reverse engineering is het maken van het correcte CAD-model voor de productie van een object. Dit is een vak apart en heeft slechts enkele overeenkomsten met 3D laserscanning en het maken van een tekening van een bestaande situatie. Het digitaliseren van het object en het uiteindelijk produceren van een voor de toepassing geschikt CAD-model vraagt hoge investeringen in software en met name expertise.

Alleen iemand met verstand van het product (vaak een werktuigbouwkundig product) en de betreffende branche kan een geschikt CAD-model maken. Door de integratie van zowel 3D laserscanning, digitaliseringssoftware en expertise is deze technologie nu ook optimaal inzetbaar en betaalbaar voor het MKB.

leica scanner lasertracker

De Leica Absolute scanner in combinatie met de lasertracker

3D laserscanners voor reverse engineering

Wil je meer weten over de meet- en scansystemen die wij gebruiken? Op deze website staat veel informatie over terrestrial 3D scanning, handscanners en structured light scanners. De meetsystemen hebben elk hun eigen specifieke toepassing. Voor reverse engineering en voor het inscannen van kleine onderdelen zoals onderdelen van machines maar ook objecten zoals beelden en ornamenten gebruiken we meestal niet de terrestrial scanners maar de structured light scanners (wikipedia). Een systeem dat handscanning en lasertracking combineert heeft hier onze voorkeur. Lees meer over deze systemen op de pagina hoge resolutie 3D handscanner.

Verschil reverse engineering en replica maken

Het is belangrijk om verschil te maken tussen reverse engineering en het exact kopiëren van objecten zoals bijvoorbeeld standbeelden. Reverse engineering is geen methode waardoor een exacte kopie of replica ontstaat van een object. Een exacte kopie laat alle bestaande vormen en dus ook beschadigingen zien. We trekken dan als het ware een krimpfolie over het object heen dat exact de vormen volgt en vastlegt van dit object. Bij de reverse engineering is het resultaat geen exacte replica. In plaats daarvan is het een CAD-model dat overeen komt met het originele CAD-model dat ooit gebruikt werd om het betreffende object te produceren. In veel situaties is er echter nooit een CAD-model geweest. Het proces levert in dat geval een model op waarmee nieuwe soortgelijke objecten geproduceerd kunnen worden. Dit geeft je dus een beter model dan het originele bestaande model. Het is een model zonder fouten.

Het vastleggen van de werkelijke vormen en maatvoering

Er zijn natuurlijk ook veel situaties waarbij mensen juist vooral de werkelijkheid vastgelegd willen hebben. Of waarbij het vastleggen van de werkelijke situatie op dat moment voldoende is. Dat is bijvoorbeeld het geval bij documentatie van objecten zoals beelden en ornamenten of bij het controleren van mallen. Er zijn verschillende scan- en andere meetmethoden zoals bijvoorbeeld fotogrammetrie waarmee relatief kleine objecten ingemeten kunnen worden. Lees meer over het inscannen van objecten op de pagina’s 3D inmeten beelden en ornamenten en Nauwkeurig inmeten met precisiescanners.

mesh-laserscan-p40

Mesh gemaakt uit laserscandata van de Leica P40 3D laserscanner