Wil jij helemaal op de hoogte zijn van de nieuwste digitale technieken die gebruikt worden om monumenten in kaart te brengen en te restaureren? En wil je weten hoe je de enorme hoeveelheid data die gegenereerd wordt optimaal voor je kunt laten werken? Of ben je op zoek naar concrete handvatten om scheefstanden van monumentale panden te voorkomen? In opdracht van het Nationaal Restauratie Centrum (NRC) ontwikkelen Jeroen Pelser van PelserHartman en Tommy van Beem van aannemingsbedrijf Nico de Bont de cursus ‘Digitale Meettechnieken’ voor het NRC over digitalisering in de monumentenzorg.

Waarom deze cursus?

Steeds meer bouwkundigen die werkzaam zijn bij (restauratie-)bouwbedrijven, leden van monumentencommissies, ambtenaren die zich bezig houden met monumentenzorg of toezicht en medewerkers van professionele beheerders komen tijdens hun werk in aanraking met meettechnieken en meetdata. Ze hebben behoefte aan meer kennis en willen deze technieken zelf kunnen inzetten.

Digitalisering in de monumentenzorg door middel van een orthofoto
Orthofoto Paleis het Loo op basis van een gekleurde pointcloud.

Het slim inzetten van digitalisatie levert namelijk betere bouwprojecten, kostenbesparing en minder kans op vertraging op. Op de Avans+ opleiding BIM Engineer zijn de digitale meettechnieken al enige tijd opgenomen binnen het lesprogramma van het vak Centrale Maatvoering. Nu ontwikkelen PelserHartman en Nico de Bont een speciale cursus voor het NRC, welke op donderdag 9 december voor het eerst zal plaatsvinden.

Inhoud van de cursus

De volgende onderwerpen worden tijdens de cursusdag ‘digitalisering in de monumentenzorg’ behandeld:

  • Welke soorten digitale meettechnieken zijn er? Hoe nauwkeurig zijn deze? En welke toepassingen zijn er? Denk bijvoorbeeld aan 3D-scanners, fotogrammetrie, Total station, Proliner en handscanners.
  • Wat komt er kijken bij digitaal meten in de praktijk op locatie? Denk aan weersinvloeden, meten vanaf een steiger of met een drone, bereikbaarheid en nauwkeurigheid.
  • Je hebt een berg data verzameld, en dan? Hoe ga je om met de grote hoeveelheid data? En hoe laat je deze optimaal voor je werken?
  • Ervaringen uit de praktijk komen aan bod aan de hand van gezamenlijke projecten van Nico de Bont en PelserHartman.
  • Ook is er ruimte om casussen van studenten te bespreken.
3D laserscanning monument
Voorbeeld van een digitale meettechniek: 3D meten met laserscanners

Voor wie is de cursus ‘Digitale Meettechnieken’ interessant?

Bouwkundigen werkzaam bij (restauratie-)bouwbedrijven, leden van monumentencommissies en commissies ruimtelijke kwaliteit, medewerkers van architecten- en adviesbureaus, ambtenaren monumentenzorg en ambtenaren handhaving & toezicht, toezichthouders van gemeenten en regionale uitvoeringsdiensten, medewerkers van professionele beheerders (zoals stadherstel, corporaties, landschappen, Staatsbosbeheer).

Interesse? Meld je nu aan

De cursus vindt plaats op donderdag 9 december bij het Nationaal Restauratie Centrum in Amersfoort en zal een volledige dag duren. De kosten zijn € 320,- (excl. BTW) inclusief syllabus en lunch. Wil je meer informatie over deze cursus? Kijk dan op de website van het Nationaal Restauratie Centrum

× Direct Whatsapp contact!