Meetgegevens en scandata

PelserHartman brengt gebouwen in kaart. We meten en tekenen. Daarnaast bedenken we oplossingen voor allerlei situaties en specifieke wensen van de klant. Wij leveren vaak het eindproduct, bijvoorbeeld een BIM. Veel mensen willen echter graag het modelleerwerk of het maken van andere eindproducten zelf in eigen huis doen. Ze willen enkel en alleen ondersteuning op de vlakken waar dat echt nodig is. Wij begrijpen dat en maken voor deze mensen de juiste meetdata. Wij leveren desgewenst alleen de scandata of andere meetgegevens aan. Op deze pagina vind je enkele voorbeelden.

Hoe krijg ik de juiste pointcloud?

Voor mensen die graag zelf willen modelleren leveren wij de meetgegevens aan in de vorm van een pointcloud. Dat is een wolk van meetpunten die we maken met een 3D laserscanner. Pointclouds kunnen als onderlegger gebruikt worden in software zoals bijvoorbeeld Revit, Autocad, Archicad, Vectorworks, Sketch-up PRO + plugin Undet, Civil 3D, Inventor, Solidworks etc.

We willen ervoor zorgen dat de geleverde pointcloud van waarde is in het ontwerp- en bouwproces, zodat teleurstellingen en meten achteraf voorkomen kan worden. Daarom is het belangrijk om vooraf een paar vragen te stellen en te beantwoorden.

Hoe vraag ik een goede pointcloud aan?

Het begint met de juiste basiskennis. 3D scanning is een containerbegrip en het is belangrijk te begrijpen wat je precies vraagt, voordat je bestelt. Wij stellen potentiële opdrachtgevers vooraf behoorlijk veel vragen en geven veel informatie, voordat we overgaan tot opdracht. Op deze manier weten we zeker dat de verwachtingen overeenkomen met wat we leveren.

TIP: Wanneer je een 3D meting aanvraagt, doe je er verstandig aan de onderwerpen in onze Whitepaper goed door te spreken met de meetpartij. In deze Whitepaper is een een checklist 3D scanning opgenomen. Deze checklist helpt bij het aanvragen van een pointcloud.

scandata pointcloud markt Den Bosch

De afbeelding hierboven laat een gekleurde pointcloud zien van het ingestorte gebouw op de markt van Den Bosch. Het is belangrijk om vooraf te bepalen of kleuring van de pointcloud belangrijk is, want het brengt hogere kosten met zich mee.

Vragenlijst bestelling scandata:

Hieronder vind je de vragen die wij doorgaans stellen als iemand een pointcloud wil bestellen:

Informatie over het project:

 • Een korte omschrijving van het doel van het project.
 • Het adres en de locatie van de betreffende project.
 • Foto’s van de situatie en de in te meten onderdelen.
 • Tekeningen van de bestaande situatie.
 • Graag op tekening en foto’s de demarcatie van de relevante in te meten gebieden of onderdelen aangeven.
 • Een inschatting  van het totale oppervlakte van het gebied dat ingemeten moet worden
 • Betreft het hier meetwerk buiten in het open veld, of binnen in een gebouw?

Eindproduct:

 • Ligt de nadruk op het vastleggen van de vorm en de maatvoering of gaat het hier om het visueel vastleggen?
 • Indien de maatvoering van belang is; kunt je de gewenste maataccuratie omschrijven?
 • Kunt je de mate van detail omschrijven? Bijvoorbeeld; welke onderdelen wil je kunnen tekenen of modelleren en op welk detailniveau?
 • Wat zou de resolutie moeten zijn van de pointcloud?
 • Wil je een gekleurde of ongekleurde pointcloud ontvangen? Let op: voor het maken van een gekleurde pointcloud moet de scanner ook foto’s maken. Hierdoor verdubbelt de scantijd wat een aanzienlijke kostenstijging tot gevolg heeft. Uiteraard heeft dit ook invloed op de planning.
 • Wilt je een hoge kwaliteit pointcloud ontvangen of is een lagere kwaliteit pointcloud ook voldoende?
 • Graag aangeven in welk tekenpakket er met de pointcloud gewerkt gaat worden. De te leveren pointcloud stemmen we graag vooraf hierop af.
 • Kunt je het soort pointcloud (file-format) aangeven? Bijvoorbeeld: PTS/PTX/E57/RCP
 • Dienen wij de pointcloud in een specifiek coördinatenstelsel te plaatsen? Zo ja; is dit stelsel zichtbaar op de locatie en kunnen wij de coördinaten en plaatsaanduidingen van de vaste meetpunten ontvangen?
 • Wil je dat wij de pointcloud in het RD-stelsel (Rijksdriehoekstelsel) plaatsen?
 • Indien je 2D tekeningen wenst te ontvangen; graag de producten en de kwaliteit omschrijven. Bijvoorbeeld; 4 plattegronden, 4 gevels en 6 doorsneden op niveau 1:100 D.O.
 • Indien je 3D modellen wenst te ontvangen; graag het product en de kwaliteit omschrijven. Bijvoorbeeld; LOD100/200/300.
 • Wil je een 3D viewer van de pointcloud ontvangen?
 • Zijn er nog andere afgeleide scanproducten die je zou willen ontvangen?

Productvoorbeelden:

Voorbeelden kunnen bekeken worden door verschillende producten zoals 3D viewers te downloaden op deze website.

Inschatting aantal scanposities:

Een scanner ‘kijkt en meet’ nergens doorheen. De scanner meet enkel en alleen oppervlakten die zichtbaar zijn vanaf de positie waar de scanner geplaatst wordt. Dat is op een statief geplaatst op vloer- of maaiveldniveau waarbij de scannerhoogte t.o.v. vloerniveau varieert tussen 400mm en 1900mm. Voor het scanplan geldt in zijn algemeenheid dat alle zaken binnen een denkbeeldige bol, met een straal van 20 meter, worden ingemeten.

 • Hoeveel scanposities denk je dat we moeten innemen basis van bovenstaande informatie?

(Het antwoord op deze vraag kan ons helpen bij het inschatten van de situatie. Uiteraard maken wij zelf een scanplan en nemen verantwoordelijkheid voor het aantal scans).

Situatie op locatie tijdens het inmeten:

 • Is het gebied of gebouw leeg of in gebruik op moment van scanning?
 • Zijn er andere werkzaamheden gaande tijdens onze meetwerkzaamheden?
 • Welke werkuren kunnen we hanteren?
 • Hoeveel aan- en aflooptijd geldt er gemiddeld op de locatie?
 • Welke procedures gelden er in de voorbereiding, op de eerste dag van locatiebezoek en op iedere volgende dag?
 • Kunnen wij met de auto op of nabij de scanlocatie komen?
 • Wat zijn de parkeermogelijkheden op de locatie?
 • Wat zijn de kledingvoorschriften en welke PBM’s zijn op de specifieke locatie verplicht?
 • Mogen er foto’s genomen worden?

Beheer van 3D meet- en scandata

Wanneer je gaat werken met pointclouds kunnen er een aantal praktische uitdagingen ontstaan. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van veel zware scandata. Veel van onze klanten willen de data niet noodzakelijk in huis hebben maar er vooral mee kunnen werken. Andere klanten willen vooral een eenvoudige oplossing voor het verspreiden van de data naar andere partijen. Ze willen dan dat de meetgegevens eenvoudige downloadbaar zijn. Daarnaast moet de data ook beschikbaar voor mensen die niet beschikken over de juiste teken- of modelleersoftware. PelserHartman zorgt ervoor dat je probleemloos met zware scandata zoals pointclouds kan werken. We lossen bijvoorbeeld onderstaande problemen op:

 • Probleem: Veel scandata, ware bestanden zoals pointclouds en 3D viewers.
  Oplossing: PH zorgt voor backups tijdens het project en eventueel daarna.
 • Probleem: Distributie; verspreiding van data naar andere partijen. Dit kan een vervelende bijzaak zijn waar opdrachtgevers vaak geen tijd voor hebben.
  Oplossing: PH maakt de data toegankelijk via een aparte server waar partijen alle data zien en verschillende formaten kunnen downloaden.
 • Probleem: Partijen hebben vragen over het gebruik van de data.
  Oplossing 1: PH beantwoordt de vragen, helpt mensen op weg en heeft een systeembeheerder die de partijen adviseert op gebied van hardware.

Meetgegevens als digitale coördinaten

Natuurlijk is het ook mogelijk om te werken met andere meetgegevens dan pointclouds uit laserscanners. Er zijn veel gevallen waarbij het hebben van enkele meetpunten al voldoende is. Deze meetdata maken we dan vaak met een total station.

Voorbeeld van een total station meting:

Nieuwe gevelbekleding voor bestaand gebouw. Prefabricage gevel moet foutloos zijn en passen.

Wij meten de belangrijkste punten en leveren een bestand aan dat gebruikt kan worden in de meeste tekenpakketten. Het bestand bestaat uit dwg-meetpunten (Autocad bestanden). Deze bestanden kunnen rechtstreeks gebruikt worden. We geven de meetpunten herkenbare nummers of namen en maken de locatie van de punten vindbaar door enkele punten aan te geven op een foto.

tgegevens kunnen rechtstreeks ingeladen worden in een CAD-programma. Het resultaat is te zien in de afbeeldingen hieronder.

Scandata aanvragen?

Wil je scandata of andere meetgegevens bij ons aanvragen? Of graag meer informatie? Neem dan contact met ons op.