BASIS ILS PUNTENWOLK

3D laserscanning is bijna altijd de beste manier om gebouwen, infra, industrie, terreinen en andere objecten in te meten. Maar de ene 3D scan is de andere niet en 3D laserscanning is een containerbegrip. Hoe zorg je ervoor dat ingewonnen meetdata voldoet aan de eisen? En hoe zorgt je ervoor dat alle partijen er goed mee kunnen werken? De Basis ILS Puntenwolk helpt hierbij. PelserHartman heeft binnen DigiGO samen met een aantal marktpartijen deze ‘scannorm’ ontwikkeld. Deze ILS én concrete extra hulpmiddelen en vragenlijsten die je nodig hebt wanneer je een pointcloud wilt gaan bestellen, kun je op deze pagina downloaden.

Informatie Leverings Specificatie puntenwolk

De Specificatie voor Informatielevering Puntenwolk, ook wel Basis ILS Puntenwolk genaamd, is opgesteld om 3D meetdata uitwisselbaar, geordend, uniform, accuraat, volledig en opnieuw bruikbaar te maken. Deze richtlijn bouwt voort op de reeds gevestigde fundamenten van de Bouw Informatie Model (BIM) Basis ILS.
De Basis ILS Puntenwolk biedt ondersteuning en suggesties voor het gestructureerd en uniform uitwisselen van gegevens in de bouwsector.

Basis ILS puntenwolk & hulpmiddelen bij het bestellen van een pointcloud

De Basis ILS puntenwolk is een goed handvat. Wij weten echter heel goed dat mensen vaak niet de tijd en aandacht kunnen vrijmaken om zich volledig te verdiepen in de kunst van het maken van de juiste uitvraag. Geen probleem! Wij sturen je niet zomaar rechtstreeks naar de ILS en wat ons betreft hoef je niet zelf een uitvraag te maken. We helpen en adviseren graag! Ons advies: kijk zeker even naar de ILS maar beantwoord ook vooral onze vragenlijst. In onderstaande download vind je een vragenlijst voor gebouwen en één voor terreinen.

Puntenwolk klooster Amersfoort

Weet je al precies wat je nodig hebt?

Ben je al bekend met pointclouds of puntenwolken, en weet je al welke gegevens wij nodig hebben om een concrete offerte te kunnen maken? Vraag dan direct een pointcloud offerte aan via onderstaande link.

Pointcloud of toch een 3D BIM model?

We merken soms dat mensen vragen om een 3D scan terwijl ze eigenlijk bedoelen dat ze als eindproduct een BIM model willen ontvangen. Ben je eigenlijk op zoek naar een 3D BIM model, zoals bijvoorbeeld een Revit- of Archicadmodel? En zie je de meetdata zoals een pointcloud niet meteen als hoofd-eindproduct? En maakt het jou eigenlijk niet zoveel uit met welke techniek jouw project wordt ingemeten? Vraag dan een meteen een offerte aan voor het maken van een 3D model.