Digitalisatie van gebouwomgeving

Het digitaliseren van een gebouwomgeving wil niets meer zeggen dan het overtrekken of natekenen van reeds bestaande plattegronden of luchtfoto's van een bepaald gebied met als doel het inzichtelijk maken van het terrein en de indeling hiervan ten opzichte van omliggende bebouwing en percelen. Hierbij is meestal de exacte maatvoering van de werkelijke situatie van ondergeschikt belang.

Scannen en vectoriseren van tekeningen

In sommige gevallen kunnen we de aangeleverde informatie vectoriseren d.m.v. een speciale scantechniek. Dit is een methode om snel en relatief goedkoop een digitaal CAD-bestand te krijgen dat bestaat uit lijnen. Deze methode brengt echter ook veel nadelen met zich mee. Aaneengesloten lijnen vallen uit elkaar in kleine afzonderlijke stukken en er vind geen onderscheid in informatie plaats. Vaak zijn we veel tijd kwijt met het corrigeren van de lijnen en het "opschonen" van de tekening.

Wilt u een terrein gedigitaliseerd hebben om een nieuw tuinontwerp te laten maken?  Of wilt u weten hoeveel straatwerk u nu daadwerkelijk op uw terrein heeft liggen? PelserHartman kan uw papieren tekening zeer snel uittekenen en indien noodzakelijk exact in kaart brengen door de locatie in te meten met landmeetkundige apparatuur zoals total station en GPS.

gebouwomgeving

terug naar hoofdmenu tekenwerk