Blog

Meetwerk voor gevelrenovatie Rijnstraat Den Bosch

  |   Projecten PelserHartman

Brabant wonen is gestart met het project Groot onderhoud 144 woningen aan de Rijnstraat te 's-Hertogenbosch. Het betreft hier onder andere groot onderhoud aan de kozijnen, draaiende delen en de installaties. Daarbij worden ook de betonnen galerijplaten vervangen. De onderliggende consoles zijn in slechte staat. Veel consoles hebben flinke betonschade. Alle consoles worden behandeld en waar nodig hersteld.

Nauwkeurige inmeting voor prefabriceren betonplaten

De bestaande galerijplaten worden vervangen. De onderliggende consoles worden hergebruikt. Na enkele proefmetingen bleek dat iedere console uniek is. Er zijn er geen twee dezelfde. Ze zijn destijds in het werk gestort en verschillen daardoor van afmeting maar ook van positie ten opzichte van elkaar. Om nieuwe platen te kunnen prefabriceren zijn goede maten van de bestaande situatie van groot belang. PelserHartman heeft daarom alle consoles nauwkeurig op de locatie ingemeten. We doen dit op gote afstand zonder dat onze mensen de bewoners tot last zijn. Alle metingen konden vanaf het grasveld gemaakt worden.