orthofoto Tag

3D scan gevel stadhuis
  |   Projecten PelserHartman

3D scannen en orthofoto’s gevel stadhuis Den Bosch

De voorgevel van het stadhuis in Den Bosch moet schoongemaakt en gerestaureerd worden. PelserHartman scande daarom de historische gevel. Met de 3D scans zijn orthofoto’s gemaakt. Deze kan Rothuizen Architecten gebruiken als onderlegger voor de restauratieplannen. Gevel stadhuis Den Bosch Het stadhuis Den Bosch, gelegen aan de markt in de binnenstad, is een opvallend bouwwerk. Halverwege de 14e eeuw nam hier het...

Read More
01 december
De Rode Winkel steegje © Maarten Willemstein Amsterdam
  |   Projecten PelserHartman

3D viewer van scan De Rode Winkel

De Rode Winkel in Utrecht is misschien wel de bekendste jeanswinkel van Nederland. De winkel is dit jaar compleet verbouwd. Er staat nu een totaalconcept waarin de historie van het familiebedrijf wordt omarmd. Een 3D viewer van PelserHartman hielp architect Thomas Kemme  enorm bij het verbouwen van het monumentaal atelier naar de grootste multibrand jeans store van Europa. De Rode Winkel is op...

Read More
21 april
Fort Sanderbout opgraving schietgaten
  |   Projecten PelserHartman

3D scannen opgraving Fort Sanderbout Sittard

Muurresten van Fort Sanderbout in Sittard zijn bij de archeologische opgraving door PelserHartman 3D ingemeten met high-end 3D laserscanners. In het onderzoek zijn interessante sporen van herstel naar boven gekomen, die duiden op schade tijdens een belegering van Sittard. Het geheel is nu vrijwel onherkenbaar, maar heeft de potentie om de vesting Sittard weer in beeld te brengen. 3D scan Fort Sanderbout Tijdens de opgraving van Fort Sanderbout zijn...

Read More
18 januari
Muurresten Pieckepoort Den Bosch
  |   Projecten PelserHartman

3D scannen opgraving Pieckepoort

Tijdens de opgraving van de Pieckepoort heeft PelserHartman scans gemaakt met een laserscanner. Met de scanner is een exacte driedimensionale 'kopie' gemaakt van iedere steen uit de fundatie van de stadspoort. Hiermee zal de opgraving altijd te bezoeken zijn, ook nu deze weer toegedekt is. Wat doet 3D laserscanning voor archeologie 3D laserscanning meet een miljoen meetpunten per seconde maakt. De scanner maakt zo...

Read More
13 januari
  |   Projecten PelserHartman

Orthofoto’s voor restauratie kademuur Blauwe Bolwerk Zierikzee

Het Blauwe Bolwerk in Zierikzee is ingemeten ten behoeve van onderzoek en restauratie van de kademuur. Het betrof hier een nulmeting en 3D scanning van een lange wand met twee kortere delen op de kopse kanten. Daarbij zijn nauwkeurige 3D metingen verricht om grip te krijgen op de vervormingen van delen van de natuurstenen kademuur. Een kademuur restaureren begint met het in...

Read More
18 september
3D scan DOMunder archeologie Domplein Utrecht
  |   Algemeen

DOMunder museum op Domplein in Utrecht

Zaterdag 12 september is het weer open monumentendag. Op het domplein in Utrecht wordt teruggeblikt op het bijzondere bouwproject DOMunder. Op 3 juni 2014 werd dit museum op het Domplein geopend. Het ondergronds museum maakt de geschiedenis onder het Domplein zichtbaar. 'Schatkamer Domplein', zoals het project ook wel wordt genoemd, heeft een omvang van 350 m2 en een diepte van...

Read More
09 september
  |   Projecten PelserHartman

3D scanning Raadskelders Stadhuis Den Bosch

De Raadkelders onder het stadhuis van ’s-Hertogenbosch zijn volledig gestript. Een uitgelezen kans om de perfecte documentatie te maken van alle historische bouwsporen. Het inzetten van gegarandeerd betrouwbare meettechnieken is hier een vereiste want veel sporen zullen niet meer zichtbaar zijn na uitvoering van de geplande verbouwing van de kelders. Daarom koos de gemeente ‘s-Hertogenbosch voor de inzet van 3D...

Read More
30 augustus
  |   Projecten PelserHartman

Restauratie Stevenskerktoren Nijmegen 3D ingescand

De Gemeente Nijmegen en Stichting Stevenskerk hebben Van Hoogevest architecten en Van Dinther Bouwbedrijf opdracht gegeven om de Stevenskerk en Stevenstoren te restaureren. De kosten van de restauratie bedragen in totaal 2,4 miljoen euro. PelserHartman werd ingeschakeld om de toren tijdens de restauratie volledig 3D te documenteren met een speciale 3D laserscanner. Het product bestaat uit ortho foto’s van de...

Read More
28 februari
Voorbeelden orthofoto's
  |   Projecten PelserHartman

3D laserscannen en orthofoto’s oudste boerderij

De oudste boerderij van Nederland dateert uit 1263 en staat in het Brabantse plaatsje Best. PelserHartman maakte een volledige 3D documentatie van dit bijzondere object. Dit deden wij met de inmeettechniek 3D laserscannen. We besloten om geen tekeningen te maken maar zuivere orthofoto’s van de spanten en houtverbindingen. De bouwhistoricus heeft goede onderleggers nodig voor het maken van zijn aantekeningen op locatie....

Read More
10 augustus
  |   Projecten PelserHartman

Oudste boerderij van Nederland volledig 3D ingescand

In het Brabantse Best staat de oudste boerderij van Nederland. PelserHartman is gevraagd om de perfecte driedimensionale documentatie van het houten skelet te maken. Het betreft hier de oudst bekende boerderij, die nog in gebruik is. Niet alleen van Nederland, maar van heel West-Europa. Uit een jaarringenonderzoek is gebleken dat het houtskelet van de stal dateert uit omstreeks 1263. Vanwege...

Read More
06 juli