NEN 2767 Conditiemeting

De combinatie CONDITIEMETING - ONDERHOUDSBELEID geeft snel goed overzicht in de gevolgen voor een MJOB. De onderhoudskosten worden hierdoor stuurbaar. Dit is van groot belang in perioden van weinig budget voor onderhoud.

PelserHartman brengt gebouwen in kaart. We analyseren daarbij de opbouw van een gebouw en bepalen de oppervlakten en hoeveelheden. Onze opname en onderleggers vormen een basis voor het maken van een conditiemeting conform de norm NEN 2767 en een MJOB (meerjaren onderhoud begroting). Het bepalen van de conditie is een specialisme dat uitgevoerd dient te worden door experts met veel praktijkervaring en de juiste opleidingen. Voor dit specifieke opnamedeel van de werkzaamheden hebben wij een samenwerking met een specialist op dit gebied.

Wat is een conditiemeting conform NEN 2767 ?

Conditiemeten is niets anders dan het vaststellen van de staat van een onderdeel van het gebouw. Dit wordt gedaan op een voorgeschreven manier met een voorgeschreven categorisatie. Hierdoor krijgt men een objectief oordeel over de staat van een onderdeel en de intensiteit en omvang van een gebrek. De conditiemeting is een handeling die periodiek terugkeert. Dit is logisch. De kwaliteit van de onderdelen wordt minder door veroudering en er zal sprake zijn van vervanging van onderdelen door klachten, verbouwingen of schade. De conditiemeting betreft in eerste instantie dus het vastleggen van gebreken. Daarna worden herstelmaatregelen voorgesteld.

Waarom een conditiemeting nen 2767 ?

De MJOB is een statische output en zal aangepast moeten worden als er veranderingen zijn. Het is niet eenvoudig om de begroting telkens aan te passen bij een verandering van de situatie of het onderhoudsbeleid. De MJOB is de output en het gevolg van het onderhoudsbeleid en de conditie van het gebouw en installaties. De hoeveelheden, kosten en tijdaspecten zijn hierin opgenomen. De conditiemeting staat los van de MJOB maar stuurt de MJOB wel aan. Men kan de MJOB dus objectief en separaat sturen. Men kan snel zien wat het resultaat is van een specifieke onderhoudsbehoefte i.c.m. de werkelijke, actuele conditie.

Toegevoegde waarde Conditiemeting conform NEN 2767

We kunnen op basis van het voorgaande de volgende conclusie trekken:

De combinatie CONDITIEMETING - ONDERHOUDSBELEID geeft snel goed overzicht in de gevolgen voor een MJOB. De onderhoudskosten worden hierdoor stuurbaar. Dit is van groot belang in perioden van weinig budget voor onderhoud.

terug naar hoofdmenu specialist in