Recent is de BIM basis ILS van Het BIMLOKET vervangen door een nieuwe editie: versie 2. Op basis hiervan heeft PelserHartman voor haar opdrachtgevers de PelserHartman-ILS gemaakt: hét BIM protocol voor bestaande gebouwen. Lees in deze blog waarom deze specifieke ILS voor bestaande gebouwen is opgesteld en hoe je deze kan downloaden en gebruiken.

BIM basis ILS

Ontwerp je in BIM dan worden de uitgangspunten van het BIM vastgelegd in een Informatie Leverings Specificatie (ILS). In Nederland wordt de standaard ILS, De BIM basis ILS, door veel partijen al gebruikt. Deze is opgesteld door het BIMLOKET. Wij als PelserHartman hebben vanaf de lancering van de BIM basis ILS 1.0 deze werkwijze omarmd en de structuur overgenomen en geïmplementeerd in onze BIM modellen.

opengewerkt 3D BIM model gemaakt in Revit op basis van een gekleurde pointcloud (3D scan)

Update PelserHartman ILS bestaande gebouwen

Inmiddels is in december 2020 de BIM basis ILS versie 2 gelanceerd door het BIMLOKET. PelserHartman is specialist in het modelleren van bestaand vastgoed. Zodoende hebben wij aanvullend op de basis ILS versie 2 ook onze eigen PelserHartman ILS een update gegeven. De PelserHartman ILS 2.0 is speciaal toegespitst op het maken van een BIM van bestaande gebouwen. Onderdelen die in de BIM Basis ILS ontbreken of die niet helemaal aansluiten op de praktijk worden in deze ILS omschreven.

Waarom een specifieke ILS voor bestaande bouw?

In geval van herontwikkeling, herbestemming, renovatie of restauratie wordt er vaak onvoldoende nagedacht over de benodigde kwaliteit van het BIM van de bestaande situatie. Het inmeten en vastleggen van de bestaande situatie vindt vaak vroeg in de projectontwikkeling plaats. Op dat moment heeft de ontwikkelaar of ontwerper nog geen project specifieke ILS heeft opgesteld. Om opdrachtgevers te helpen bij het inschatten van de juiste kwaliteit voor het te maken BIM, ontwikkelde PelserHartman een eigen ILS. Deze ILS voor de bestaande toestand is gebaseerd op de BASIS-ILS en geeft handvatten bij het maken van keuzes met betrekking tot de kwaliteit.

3D BIM van de bestaande bouw van Amsterdam Museum op basis van 3D scans

Detailniveau BIM per gebouwonderdeel in PelserHartman ILS

Bij het maken van een BIM van een bestaand gebouw is het bepalen van een algemeen detailniveau (LOD niveau) voor het BIM vaak niet voldoende. Sommige onderdelen in een gebouw zijn waardevoller dan andere onderdelen. Sommige delen worden wellicht gesloopt, andere hergebruikt. In de praktijk blijkt dat we het detailniveau van een BIM van een bestaand gebouw per gebouwonderdeel moeten bepalen. De PelserHartman ILS geeft mogelijkheden om nauwkeurig vast te leggen hoe het BIM van het bestaande gebouw moet worden opgezet.

Wil je meer informatie over wat PelserHartman voor je kan betekenen op het gebied van BIM. Lees dan onze pagina een BIM bestaande situatie.

PelserHartman 2D tekenprotocol

Werk je niet in BIM, maar bijvoorbeeld 2D in AutoCAD? PelserHartman kan je hierbij ondersteunen met meet- en tekenwerk. Wij meten het bestaande gebouw in met 3D laserscanners en leveren de meetgegevens in de vorm van een pointcloud, viewers en/of orthofoto’s. Daarnaast kunnen wij kunnen 2D tekenwerk in AutoCAD van de bestaande situatie verzorgen.

2D voorbeeld tekening
Voorbeeld 2D tekeningblad

Ook bij het tekenen van een 2D bestaande situatie is er veel te kiezen m.b.t. het detailniveau van het tekenwerk. Daarom hebben wij in ons 2D tekenprotocol een standaard tekenniveau omschreven en tekenafspraken vastgelegd. Dit niveau komt overeen met wat wij noemen 1:100 Definitief Ontwerp (DO). Vanzelfsprekend hebben we het hier wel over de tekeningen van de bestaande situatie. Afwijkingen van deze standaard zijn uiteraard mogelijk.

3D BIM model laten maken?

Maak een afspraak met PelserHartman als we jouw bestaande situatie moeten vertalen in een 3D BIM Model of 2D tekening. Zelf modelleren op basis van onze 3D scans kan natuurlijk ook. Vraag direct een pointcloud offerte aan.