Deze week ondertekenden Boudewijn de Bont, directievoorzitter van Aannemingsbedrijf Nico de Bont, en Jeroen Pelser, oprichter en directeur van ingenieursbureau PelserHartman, een meerjarig partnership. De twee bedrijven verbinden zich voor in ieder geval drie jaar aan elkaar. Boudewijn: “Als je voorop wilt blijven lopen in de markt, moet je met de allerbeste partijen samenwerken. Dan kan je samen vooruit. Samen groeien.”

Nico de Bont is een aannemingsbedrijf dat tot de absolute top van de markt voor klassieke restauratie, hedendaagse herbestemming en planmatig onderhoud van grote en kleine monumenten behoort. Net zoals voor PelserHartman vormt het optimaliseren van werkprocessen en het ontwikkelen van innovatieve oplossingen binnen het vakgebied voor hen een vast focuspunt.

Boudewijn de Bont en Jeroen Pelser ondertekenen contract meerjarig partnership

Ideale innovatiepartner

Boudewijn: “Als het gaat om restauratie- en herbestemmingsprojecten zijn hoogwaardige scans en metingen van onschatbare waarde. In PelserHartman hebben wij al een aantal jaar geleden een partner gevonden die niet alleen betrouwbare data verschaft, maar het is ook een partij die mét ons wil innoveren op het gebied van digitalisering. Dat vinden we belangrijk, want daar is nog een heleboel winst te behalen.” Jeroen vult hem aan: “Zeker. En het mooie is dat Nico de Bont ons voedt met ideeën en wensen vanuit de praktijk waardoor wij concreter aan de slag kunnen met innovaties. Jullie lopen ook in digitalisering voorop in de markt van restauratie en herbestemming en doen zelf al heel veel op dit gebied. Bovendien zijn jullie compact genoeg om flexibel in te spelen op alle ontwikkelingen en – met TBI achter je – groot genoeg om daarbij qua organisatie- en investeringskracht snel te schakelen. Een ideale innovatiepartner.”

Uitdaging: hoe eerder …

De beide bedrijven zien een mooie uitdaging als spreekwoordelijke ‘eerste stip op de horizon’. Jeroen: “Als het gaat om tenders voor restauratie of herbestemming, stappen wij meestal pas later in het proces in. Architecten, constructeurs en installateurs hebben dan meestal – vaak nog traditioneel – hun tekenwerk al gedaan op basis van voorhanden zijnde informatie: originele bouwtekeningen, foto’s van oude werken, projectbestanden van ooit uitgevoerde verbouwingen, dat soort zaken. Maar de ervaring leert, dat deze informatie eigenlijk altijd verouderd, incompleet of achterhaald is. Anders gezegd, nieuwe projecten worden dan gebaseerd op niet-feitelijke basisinformatie. De fouten die dit in de hand werkt, worden meestal pas ‘in het werk’ ontdekt en opgelost. Door je project al bij de start grondig te laten meten en scannen, is je technische onderlegger, je vertrekpunt véél betrouwbaarder.”

… hoe beter

Boudewijn knikt instemmend: “Je baseert je hele project dan tot in detail op de werkelijke en actuele situatie. Zo brachten we bij ons herbestemmingsproject Achttien81 in Dongen als eerste stap alle grote en kleine verzakkingen van het monumentale pand in beeld met een vloervlakheidsanalyse. Dit soort vroege onderzoeken brengen natuurlijk grote voordelen. Planningen worden veel strakker en werkprocessen soepeler, doordat er zich geen onvoorziene ‘verrassingen’ meer voordoen. Je reduceert faal- en aanpaskosten. En je bespaart soms enórme bedragen doordat je constructies nooit meer over- maar precies-op-maat dimensioneert. Zo bleek in het Groote Museum in Artis dat we dankzij scan- en meetwerk een nieuwe constructie met maar liefst 40% minder staal konden realiseren dan vooraf getekend! Kortom, door al vroeg in je project te digitaliseren, breng je projecten in alle opzichten naar een hoger niveau. We zien het dan ook als onze eerste uitdaging, om er samen voor te zorgen dat opdrachtgevers nut en noodzaak ervan gaan inzien en ons veel eerder gaan betrekken.”

Innovatiedroom

Nico de Bont en PelserHartman hebben ook de expliciete intentie uitgesproken om samen projectgericht te gaan innoveren. Boudewijn: “Ik heb al een hele tijd een droom. Een toekomstwens. Wij doen heel veel projecten op het gebied van stadswalrestauratie met ons team Forten en Vestingwerken. Om daar plannen voor te kunnen schrijven, moeten we nu – soms wekenlang –  op een bootje ronddobberen, om de muur in kwestie steen voor steen te onderzoeken. Welke zijn nog goed? Waar zitten scheuren? Welke delen moeten vervangen worden? Wat is de staat van de mortel? Hoe fantastisch zou het zijn als we op een dag een scanner zouden hebben die de kwalitatieve inspectie voor ons zou kunnen doen? Scanners die op basis van Kunstmatige Intelligentie materialen en schadepatronen zouden kunnen herkennen. De tijdswinst en nauwkeurigheid die dat zou brengen, zou ons werk in één keer naar een heel andere dimensie brengen!”

Zin in deze toekomstmuziek

Jeroen: “En het zou ons een schat aan waardevolle ándere data opleveren, die we weer kunnen gebruiken voor allerlei toepassingen.” Hij brengt daarbij wel een nuance aan: “Let wel, dit is op dit moment ook echt nog wel toekomstmuziek, omdat we hierbij heel diverse technieken en ontwikkelaars bij elkaar moeten zien te brengen die nog nooit eerder gecombineerd zijn. Maar dat is wat innoveren ook is. We hebben er zin in om daar in te duiken en om deze en andere concrete uitdagingen samen te definiëren en op te pakken. Bijvoorbeeld het verder verfijnen van metingen en scans van natuursteen. Dit vraagt om heel andere functionaliteiten dan het meten van beton of baksteen. Ieder stuk natuursteen is immers uniek en vaak met ornamentele waarde. Ook een mooi onderzoeksonderwerp dus.” Boudewijn, glimlachend: “Uitdagingen genoeg!”

Verder lezen

Meer weten over eerdere projecten die PelserHartman en Nico de Bont samen hebben uitgevoerd? Lees dan verder over het 3D scannen van de vloerconstructie in het Groote Museum in Artis en de restauratie van de afgebrande Sint-Urbanuskerk in Amstelveen.

× Direct Whatsapp contact!