Revit voorbeelden

We maken gebruik van Revit om aan te sluiten op het BIM-principe. Dat betekent niet dat we vinden dat Revit het beste product is. Onze reden om te kiezen voor dit programma, was dat het werkt met de pointclouds uit onze 3D laserscanners. Daarnaast is een Revit model een van de meest gevraagde en gebruikte formaten in de markt. Deze pagina geeft informatie en een aantal voorbeelden van Revit. 

Testen 3D tekenpakketten

We hebben diverse tekenpaketten getest en er zijn veel fantastische programma’s. Ons team werkt met een mix van diverse programma’s, waarmee we voor iedereen meet- en tekenproducten kunnen leveren. Naast Revit kunnen we ook aanleveren voor bijvoorbeeld AutoCAD, ArchiCAD, MicroStation, SketchUP, Vectorworks, Tekla, Inventor, HiCAD, BricsCAD en Solidworks.

Wilt je meer weten over onze ervaringen met 3D tekenpakketten en andere 3D software? Bel ons op +31 73 613 57 29. We helpen u graag vooruit.

Revit voorbeelden bestaande gebouwen

Deze pagina geeft een aantal Revit voorbeelden voor bestaande gebouwen. We geven informatie over de kwaliteit en het detailniveau van deze Revit modellen. Er zijn veel verschillende LOD en DN-niveau’s die als uitgangspunt gehanteerd kunnen worden. Wij leggen op deze pagina de nadruk op het maken van Revit modellen van bestaande gebouwen op het niveau LOD200 en LOD300.

Revit model pointcloud

Van point cloud naar Revit model

We kunnen point clouds uit een 3D scanner geschikt maken een aanleveren voor gebruik in Revit. Je kunt zo zelf het model opbouwen met de point cloud als maatvaste onderlegger en houvast. Uiteraard kunnen wij ook een massa model maken waarmee we bijvoorbeeld alleen de hoofdmaatvoering aanreiken. Je maakt dan zelf het Revit model af. Je kunt er ook voor kiezen om ons het volledige Revit model met alle eigenschappen en details te laten maken. Wilt je meer weten over de mogelijkheden om met een pointcloud in Revit te werken? Lees dan verder op de pagina Revit en point clouds. Wilt je direct weten wat PelserHartman voor jou kan betekenen? Neem dan contact op. Bel naar ons kantoor in ‘s-Hertogenbosch 073-6135729 of stuur een email naar [email protected].

Revit model kapel
Revit model Mariakapel

Kwaliteit van het 3D Revit model

De kwaliteit van een 3D model wordt bepaald door de manier waarop het 3D model wordt getekend. We bedoelen dan niet de (bouw)technische uitgangspunten maar meer of het model voldoet aan de verwachtingen van een gebouw. Kortom: staan alle wanden en kolommen bouwkundig correct aangesloten op een ander element, zit er geen ruimte tussen de bovenkant van een kolom en de onderkant van een balk die deze kolom zou moeten dragen etc. Deze modelcheck worden door PelserHartman uitgevoerd door op het model een aantal controles los te laten die de bouwkundige en installatietechnische correctheid van het model laten zien. Een onderdeel daarvan is de BIM-validatie. Door de BIM-validatie tijdens het proces regelmatig uit te voeren worden er modellen van hoge kwaliteit geleverd. De modelleurs van PelserHartman kunnen dan tijdens het uitvoeren van het tekenwerk optredende clashes meteen oplossen.

Screenshot gebouw 3D tekenprogramma

Detailniveau van het 3D Revit model

Het niveau van een 3D model wordt bepaald door de technische detaillering van de onderdelen in het model (wanden, vloeren, kozijnen, etc.). Er wordt internationaal nagedacht over hoe het detailniveau van een Revit model moet worden omschreven. Hierover zijn verschillende publicaties verschenen. In veel gevallen worden de uitgangspunten gebaseerd op de amerikaanse LOD-systemathiek waarin LOD staat voor “Level Of Detail” of “Level Of Development”. In het Nederlands wordt dit vertaald naar “Detail Niveau” of DN. Deze systemathiek omvat zes LOD/DN-niveaus. DN000 t/m DN500. Het detailniveau ‘000’ laat massa’s en ruimtelijke objecten zien, terwijl detailniveau 500 een model zou zijn wat exact met de werkelijkheid overeenkomt.

Detailniveau van Revit modellen in de praktijk

In de praktijk is het benoemen van een LOD-niveau voor een 3D-model nog niet zo eenvoudig. Het blijkt bijvoorbeeld dat voor een vergunningaanvraag de bouwkundige onderdelen op een LOD300 niveau worden uitgewerkt terwijl de installaties in hetzelfde model op het LOD200 niveau zijn uitgewerkt. Soms verschillen de bouwkundige onderdelen in het model onderling van niveau. Daken en vloeren zijn bijvoorbeeld heel precies getekend (LOD300 of LOD400) terwijl kozijnen geschematiseerd (LOD200) weergegeven zijn, omdat de producent van de kozijnen nog niet gekozen is.

Detailniveau bij 3D Revit model bestaande situatie

Wij merken dat bovenstaande zaken ook een rol spelen bij het uitvoeren van een inmeting en het maken van een 3D model van een bestaande situatie. Het is niet altijd goed mogelijk om de kwaliteit en detailniveau van het gewenste 3D model van de bestaande situatie correct te omschrijven. Daarnaast hangt de kwaliteit en het detailniveau van dit model nog van een aantal andere factoren af, namelijk:

  • zijn er nog oude bouwtekeningen van het pand aanwezig?
  • is het pand tijdens de inmeting in gebruik of staat het leeg?
  • is de voor het model belangrijke informatie tijdens de inmeting zichtbaar.
    (er kan bijvoorbeeld sprake van verlaagde plafonds of voorzetwanden?)

Bovenstaande opmerkingen zijn allemaal te herleiden tot één vraag: is het onderdeel wat in het 3D model getekend moet worden in de situatie zichtbaar? Is een onderdeel niet zichtbaar, en is dit onderdeel ook niet op bestaande tekeningen terug te vinden, dan kan dit onderdeel feitelijk niet gecontroleerd en dus ook niet getekend worden.

Fundering in Revit-model

Een goed voorbeeld van een dergelijke situatie is de fundering. Van veel gebouwen is de fundering niet bekend en ook niet op oude tekeningen zichtbaar. Tijdens een opname kan de fundering vaak niet gecontroleerd worden; een fundering tekenen in het 3D model is dan niet zinvol. Wanneer met de opdrachtgever is overeengekomen een LOD300 model van de bestaande situatie te tekenen, kan dus formeel niet aan deze opdracht worden voldaan.

Een ander voorbeeld is een houten vloer. Normaliter is wel bekend dat er sprake is van een houten vloer, maar de exacte positie van de balklaag is vaak niet bekend, en meestal alleen na destructief onderzoek kan de afmeting van de balklaag en de positie van de individuele balk worden bepaald. Destructief onderzoek kan vaak niet plaatsvinden. Moet we in dat geval dan wel een balklaag tekenen in het 3D model? We zouden hierdoor namelijk de indruk kunnen wekken dat exact bekend is waar de balken zich bevinden, terwijl er sprake is van een aanname.

Kwaliteitsniveau 3D Revit model bestaand gebouw

Het vastleggen van het kwaliteitsniveau van een 3D model van een nieuw gebouw is al niet eenvoudig. Het vastleggen van een niveau voor een model van een bestaand gebouw is nog veel ingewikkelder. Het bepalen van één kwaliteitsniveau voor het hele gebouw is niet toereikend; het niveau zal per onderdeel bepaald moeten worden.

Om een uitgangspunt te hebben voor het maken van een 3D model van een bestaand gebouw heeft PelserHartman twee uitgangsscenario’s bepaald. Deze hebben we LOD200 en LOD300 genoemd, omdat zij hiermee de meeste overeenstemming hebben. Bij het tot stand komen van deze twee voorbeeldmodellen is er vanuit gegaan dat alle informatie in het werk te controleren is. Hieronder vind je van beide detailniveau’s een korte omschrijving en enkele afbeeldingen, die aangeven hoe een model van een eenvoudig gebouw er volgens een bepaald detailniveau uit zou zien.

Voorbeeld Revit LOD 200

Het LOD200 model geeft inzicht in de afmetingen en positie van de belangrijkste bouwkundige elementen; fundering, vloeren, dragende-, en niet-dragende wanden, daken, binnen- en buitenwand openingen. De elementen zijn als massa’s aangegeven. De opbouw van de elementen is niet zichtbaar. Een spouwmuur is dus bijvoorbeeld één element. Kozijnen zijn in dat element niet zichtbaar, we zien slechts de buiten- en binnenwand openingen.

Revit model LOD200
Voorbeeld model LOD200
Plattegrond LOD200
Voorbeeld LOD200

Voorbeeld Revit LOD 300

Het LOD300 model geeft inzicht in de afmetingen, positie en opbouw van de belangrijkste bouwkundige elementen; fundering, vloeren, dragende-, en niet-dragende wanden, daken, binnen- en buitenwand openingen. De opbouw van de elementen is zichtbaar. Een spouwmuur is dus ook als zodanig getekend. Kozijnen zijn overeenkomstig de werkelijke situatie getekend.

LOD300 doorsnede
Voorbeeld model LOD300
Detail LOD300
Voorbeeld LOD300

Revit model checklist

Naast bovengenoemde eenvoudige voorbeelden en korte omschrijvingen heeft PelserHartman een uitgebreide checklist die, alvorens met een traject begonnen wordt, met de opdrachtgever wordt doorlopen. Per gebouwonderdeel wordt vervolgens de kwaliteit bepaald van het element in het model. Denk hierbij aan grote onderdelen als de gevels, daken en vloeren; maar ook de mate van detail waarin kleinere onderdelen worden getekend zoals bijvoorbeeld: goten, dakoverstekken, vensterbanken, dorpels, vloerafwerkingen, plafonds, trappen, leuningen en balustraden.

Wil je aan de slag met Revit-modellen voor bestaande gebouwen? Bel naar ons kantoor in ‘s-Hertogenbosch 073-6135729 of stuur een email naar [email protected]. Wij kunnen je snel op het juiste pad helpen.