NEN2580 meetrapport

Op deze pagina vind je een voorbeeld van een NEN2580 meetrapport met NEN2580 certificaat zoals wij die doorgaans leveren. Daarnaast zie je een aantal voorbeelden van de tekeningen die we vaak toevoegen aan een NEN-certificaat.

PelserHartman biedt verschillende diensten die het beheer van een gebouw ondersteunen. Hierbij kun je denken aan het maken van tekeningen van de bestaande situatie, verkooptekeningen, splitsingstekeningen,  tekeningen tbv brandveiligheid  en NEN2580 meetstaten.

Kijk voor achtergrondinformatie over NEN2580 op de pagina NEN 2580 metingen en certificaten.

NEN2580 meetcertificaat

Wat krijg je van ons?

Er bestaat geen standaard NEN2580 meetrapport. Daarom is het belangrijk om de verschillende mogelijkheden goed door te spreken. Zo kunnen wij voldoen aan uw verwachtingen. De NTA2581 geeft een richtlijn voor het maken van twee type rapporten, namelijk Type A en Type B. Je vindt een verklaring over de verschillen op de pagina NTA-2581 meetcertificaat type A en B voor oppervlakten.

Ons standaard NEN2580 meetrapport

In de meeste gevallen leveren wij een meetrapport conform NTA2581 Type A met de volgende inhoud:

  • meetcertificaat (overzicht van de oppervlakten)
  • toelichting op het meetcertificaat
  • meetstaat met het verhuurbaar vloeroppervlak per bouwlaag en per ruimte
  • globale (vlakken)tekening van het gebouw per bouwlaag
  • opgave van uitgangspunten, voorbehouden en aannames
  • termen en definities

Het standaard rapport heeft geen verdeelstaat. Dit betekent dat je niet kan zien welk deel van het algemene vloeroppervlak toegerekend wordt aan iedere afzonderlijke ruimte. Natuurlijk zijn alle gewenste varianten mogelijk! Neem contact met ons op om de verschillende mogelijkheden te bepreken.

Tekening plattegrond bij NEN2580 rapport

Het bovengenoemde download-voorbeeld betreft een meetstaat zonder plattegronden. Wij leveren de meetstaat echter bijna altijd met een plattegrond. Het detailniveau en opbouw van deze plattegronden is afhankelijk van de tekening die aangeleverd wordt door de opdrachtgever. De aangeleverde digitale bestanden worden onbehandeld gebruik bij de meetstaten. PelserHartman tekent zelf de plattegronden wanneer deze niet beschikbaar zijn. Deze plattegronden zijn zeer globaal en dienen voor het bepalen en aanduiden van de gewenste oppervlakten.

Voorbeeld globale vlakkentekening

Je kunt er natuurlijk voor kiezen om geen plattegrondtekening te laten maken. Om toch enige duidelijkheid te geven in de oppervlakteverdeling maken we vaak echter wel een vlakkentekening. Dit betreft dan een zeer globale tekening. Hieronder zie je een voorbeeld van een dergelijke tekening.
NEN2580 meetrapport

Verhuur- of verkoopplattegrond

In veel gevallen maken we ook meteen plattegronden geschikt als bijlage in huur- of koopovereenkomsten, of voor plaatsing op websites. Klik op de link hieronder en bekijk een voorbeeld van een dergelijke plattegrond.

Multi-user plattegrond

Het kan natuurlijk voorkomen dat er meerdere huurders in één gebouw zitten. Toebedeling van oppervlakten speelt dan een grote rol. We geven de verschillende oppervlakten per huurder aan in de multi-user-plattegrond. Hieronder zie je een voorbeeld van zo’n plattegrond. Klik op de afbeelding om een vergroting van de tekening te zien.

Meer informatie over NEN2580 vind je op de pagina NEN 2580 metingen en certificaten.

Voorbeelden van NEN2580 projecten

PelserHartman brengt veel gebouwen 3D en 2D in kaart. Vaak maken, of corrigeren, we meteen de NEN2580 oppervlaktenrapporten en certificaten. Klik hier en bekijk enkele van onze NEN2580-projecten en lees het nieuws en de achtergronden van NEN2580 en NTA2581.

Kijk voor achtergrondinformatie over NEN2580 op de pagina NEN 2580 metingen en certificaten.

× Direct Whatsapp contact!