Nederland staat voor een grote uitdaging op het gebied van de energietransitie. De CO2 uitstoot moet drastisch beperkt worden. De energieopwekking gaat verschuiven van fossiel naar andere, duurzame energiebronnen. De energie infrastructuur van o.a. hoog- en laagspanningsstations zal hier dan ook in de komende jaren op aangepast moeten worden. Engineering en ICT-bedrijf Soltegro werkt samen met PelserHartman om deze uitdaging aan te gaan. PelserHartman zorgt voor een betrouwbare dataset van de bestaande energiestations en Soltegro is de engineering specialist. In deze blog vertellen we over 3D inmeten van hoog- en laagspanningsstations en spreken we met Bas van Duijnhoven, Lead engineer bij Soltegro over het belang van betrouwbare en nauwkeurige meetdata.

Ongekleurde pointcloud spanningsstation
Ongekleurde pointcloud van een spanningsstation gemaakt met een 3D laserscanner

Soltegro energie specialist

Soltegro is een jong engineering- en automatiseringsbedrijf gespecialiseerd in betrouwbare, integrale oplossingen. Zij houden zich bezig met o.a. Systems Engineering voor grote projecten in de infrastructuur zoals tunnel-, bruggen- en sluizenprojecten. Daarnaast zijn zij gespecialiseerd in energieprojecten voor netbeheerders.

Bas van Duijnhoven is Lead-Engineer/ Technisch Manager Hoogspanning bij Soltegro en managed projecten aan de technische kant van hoogspanningsprojecten. Hij vertelt over de energietransitie waarin Nederland zich nu bevindt.

Bas van Duijnhoven
Bas van Duijnhoven, Soltegro

Energietransitie en behoefte

“Zoals bekend moeten we onze CO2 uitstoot drastisch beperken, dit heeft tot gevolg dat we met z’n allen van onze verslaving aan kolen, olie en gas af moeten. Daardoor zal heel veel energiegebruik gaan verschuiven van fossiel naar elektrisch, denk aan elektrische auto’s en warmtepompen voor verwarming van huizen en kantoren. Maar ook productie van waterstof voor de industrie. Daarnaast moet het huidige productiepark van kolen en gascentrales worden vervangen door uitstootvrije bronnen als zonnepanelen en windparken op land en zee. Dit alles resulteert aan een enorme behoefte aan meer capaciteit in het net vanaf de slagaders in het landelijke net tot aan de haarvaten in de wijk. In de komende 10-20 jaar moeten er dan ook tientallen nieuwe verbindingen en stations gebouwd worden. Verder is een flink deel van de bestaande hoogspanningsstations verouderd en heeft onvoldoende capaciteit. Ook deze moeten worden vervangen in de komende 10-20 jaar.”

Verbouwing van de energie infrastructuur

De komende jaren zal de energie infrastructuur een grootschalige ‘renovatie’ ondergaan. Het huidige netwerk is sterk verouderd en moet gedeeltelijk vervangen en verbouwd worden om aan de groei van de energiebehoefte te voldoen. Om de bestaande hoog, laag- en middenspannings stations nauwkeurig in kaart te brengen heeft Soltegro PelserHartman in de arm genomen.  Het 3D inmeten van hoog- en laagspanningsstations vereist specialistische kennis.

“Door de 3D scans van PelserHartman weten we zeker dat de nieuwe constructies naadloos op hun plek passen”

3D inmeten van hoog- en laagspanningsstations met laserscanners

Vanwege de korte tijd dat de stations buiten gebruik kunnen worden gesteld, is het van belang dat meetwerkzaamheden niet alleen nauwkeurig, maar ook snel worden uitgevoerd. Bij het 3D inmeten van hoog- en laagspanningsstations komt veel kijken. PelserHartman heeft veel ervaring op dit vlak. Op basis van de gedetailleerde voorbereidingsdocumenten en gesprekken wordt een meetplan gemaakt. Met behulp van laserscanning brengt PelserHartman de te verbouwen situatie nauwkeurig en compleet in kaart.Resultaat is een wolk van miljoenen meetpunten waarop de engineering kan plaatsvinden.

Ongekleurde pointcloud spanningsstation
Gekleurde pointcloud van spanningsstations

Engineering op basis van laserscandata

Soltegro heeft een ontwerpproces ontwikkeld waarbij de 3D laserscan de basis vormt voor een “as-built” 3D-model. Zij bouwen als het ware het betreffende deel van het station nauwkeurig in de computer na. Daarna ontwerpen ze de nieuwe constructies in deze virtuele 3D-wereld. Hierdoor kunnen ze er zeker van zijn dat de nieuwe constructies naadloos op hun plek passen. Het virtueel bouwen heeft verder als voordeel dat het reviewen van de nieuwe ontwerpen op het scherm kan gebeuren door middel van een 3D-Walkthrough.

3D laserscannen in de energie industrie

Ben jij al aan de slag met 3D laserscanning in jouw bedrijf? Wil je weten wat 3D scannen kan betekenen voor jouw bedrijf? Of heb je interesse in een pilotproject? Neem dan contact op met ons team.

× Direct Whatsapp contact!