Het iconische stadhuis in het hart van de stad Leuven krijgt een nieuwe invulling. Ook wordt dit historische stadhuis gerestaureerd en vrij toegankelijk gemaakt voor toeristen en Leuvenaars. Het naastgelegen politiebureau krijgt een rol in de nieuwe invulling van het stadhuis. Een nieuw bouwdeel bovenop dit bestaande gebouw geeft meer ruimte aan de nieuwe functies die in het stadhuis komen. PelserHartman werd geselecteerd om dit icoon in kaart te brengen.

De juiste onderleggers voor team Stadhuis Leuven

De Stad Leuven vond het ontwerpteam aNNo en FELT via de Vlaams Bouwmeester. Het ontwerpteam en de stad zullen tegen eind 2021 het voorstel verder uitwerken tot een definitief ontwerp. Hierbij zijn goede onderleggers van de bestaande situatie van groot belang. PelserHartman zal de volledige 3D inmeting en alle landmeetkundige aspecten verzorgen en maakt de benodigde tekeningen, 3D viewers, orthofoto’s en andere producten. De bovenzijden van de verschillende kapvormen van het stadhuis van Leuven zullen in beeld gebracht worden met een drone en fotogrammetrie.

Professionele aanbesteding stadhuis Leuven

Onze opdrachtgever is een combinatie van aNNo architecten bv en FELT architectuur & design bv. Dit team stond open voor een vernieuwde aanpak en vindt kwaliteit gelukkig erg belangrijk. We waren blij met de manier waarop de aanbesteding verliep. Een slim plan van aanpak bleek zwaar te wegen in de selectieprocedure. Op dit onderdeel konden wij onze ervaring met complexe projecten zoals Binnenhof en Boijmans van Beuningen goed inzetten.

Plan van aanpak waarbij het eindproduct centraal staat

Bij het schrijven van het Plan van Aanpak voor het stadhuis Leuven hebben wij ons vooral gericht op het gewenste eindproduct waarmee het team straks aan de slag moet. Dat klinkt logisch, maar steeds vaker wordt het eigenlijke doel toch over het hoofd gezien. De laatste tijd richten opdrachtgevers en inkopers zich te vaak op de meetdata zoals de 3D scan en vergeten dat de meetmethode slechts het middel is en niet het doel. Zo krijgen we maar al te vaak uitvragen waarbij men een 3D scan wil ontvangen ‘zonder gaten’ en met een volledige 100% dekking. En dat alles ook nog eens in kleur. Maar waarom…? Dat is niet altijd meteen duidelijk.

Archiefmateriaal wordt nog steeds veel gebruikt door PelserHartman bij meet- en modelleerwerkzaamheden

De meetmethode staat ten dienst van het eindproduct en kan prima bestaan uit een mix van traditionele en digitale methoden waarbij ook archiefmateriaal een rol kan spelen. Het volledig scannen en vastleggen met fotogrammetrie is vaak een overkill als we kijken naar de producten die gemaakt moeten worden“.

Hulp bij maken offerte uitvraag

Ben je opdrachtgever en wil je meer weten over 3D scanning en met opstellen van de juiste uitvraag? Ga dan naar het stuk ‘Hulp bij maken van een offerte-uitvraag’ op de pagina Downloads. Of bekijk de onderstaande video waarin Jeroen Pelser uitlegt wat 3D scanning is.

Te veel of te weinig scandata?

Soms is de opdrachtgever bang dat er te weinig meetdata met te lage pointclouddekking wordt gemaakt en dat er daardoor geen goede eindproducten ontstaan. Wij begrijpen dat uiteraard, maar willen je wel graag behoeden voor het tegenovergestelde. Namelijk, dat je veel te veel geld uitgeeft aan onzinnig grote datasets met bijkomend gevolg dat er onhandelbare zeer zware pointcloud ontstaan waar niemand mee kan werken. Een zelfde soort discussie zou ook gevoerd moeten worden op het vlak van gekleurde of ongekleurde data. Wij adviseren om enkel en alleen gekleurde pointclouds te laten maken wanneer kleur van belang is om zaken van elkaar te kunnen onderscheiden of wanneer kleur om andere redenen echt van groot belang is. Voor het maken van gekleurde pointclouds moet de scanner ook foto’s maken. Dit kost extra tijd, is kostenverhogend en zorgt ook weer voor zwaardere data.

Voorbeelden van projecten

Enkele voorbeelden van projecten waarvoor PelserHartman het Plan van Aanpak schreef:

Wil je meer weten, heb je hulp nodig bij het maken van een uitvraag of heb je een mooi project voor ons?
Neem dan contact op!

× Direct Whatsapp contact!