Een digitaal waterpasinstrument wordt vaak gebruikt voor het maken van een nulmeting. Het waterpasinstrument of waterpastoestel is een optisch apparaat waarmee met hoge precisie een horizontaal vlak gerealiseerd wordt. Hoogteverschillen ten opzichte van dit vlak kunnen worden ingemeten. Een digitaal waterpasinstrument of digitale waterpas als Leica DNA03 werkt sneller en registreert data zonder gebruikersfouten.

Digitaal waterpasinstrument

Met een waterpasinstrument kunnen hoogteverschillen tussen punten ingemeten worden. Het zogenaamde waterpassen. Halverwege de jaren ’90 kwamen de eerste digitale waterpasinstrumenten met barcode aflezing, interne opslag en mogelijkheid tot berekening. Dit betekende veel voordelen: sneller aflezen en geen opschrijf-, overschrijf- en afleesfouten.

Zeer nauwkeurige nulmetingen

Er zijn verschillende methoden om nulmetingen uit te voeren. De juiste methode is afhankelijk van het doel van de meting en de vereiste nauwkeurigheid. Het gaat de opdrachtgever meestal om de verticale verplaatsing, oftewel de zakkingsmetingen. Een total stationmeting geeft hier meestal voldoende nauwkeurigheid; een meetfout van minder dan een millimeter. Meten met een waterpasinstrument wordt noodzakelijk wanneer meetpunten over een grotere afstand verplaatst moeten worden. Een digitaal waterpasinstrument meet met zeer hoge nauwkeurigheid. De meetfout voor een digitale waterpas tussen twee punten is in sommige gevallen maar 1/100 millimeter.

Nulmetingen met Leica DNA03

De nulmetingen van PelserHartman worden uitgevoerd met zeer nauwkeurige waterpasinstrumenten zoals de DNA03 van Leica.

Leica DNA03 digitaal waterpasinstrument.

De Leica DNA03 behoort tot de tweede generatie digitale waterpasinstrumenten. Deze instrumenten hebben een modern en ergonomische design, breed LCD-display, hoogwaardige elektrotechniek, en uitmuntende optische en mechanische systemen. De DNA03 werd ontwikkeld door Leica Geosystems, de uitvinder van het allereerste digitale waterpasinstrument.

Nauwkeurigheid Leica DNA03

Het Leica DNA03 digitaal waterpasinstrument is bedoeld voor nauwkeurige hoogtemetingen met 0.3 mm standaardafwijking per km heen en terug (digitaal met invarbaak).

Nauwkeurigheid Leica DNA10

Het Leica DNA10 digitaal waterpasinstrument is bedoeld voor nauwkeurige hoogtemetingen met 0.9 mm standaardafwijking per km heen en terug (digitaal met invarbaak).

Meet weten over nulmetingen en vooropnamen?

Heb je een nulmeting nodig? Wil je het verschil tussen een nulmeting en een voor-opname weten? Je leest alles over nulmetingen op onze hoofdpagina nulmeting gebouw. Of bel direct +31 73 613 5729 voor meer informatie.