Landmeten Tag

  |   Projecten PelserHartman

Inmeten Isabellakazerne Vught

De Isabellakazerne is een voormalige kazerne in Vught, gelegen op het terrein waar van oudsher het Fort Isabella gevestigd was. PelserHartman nam het initiatief om dit project op voorhand 3D in te meten in verband met de toekomstige herbestemmingsplannen. High-end 3D laserscans van Isabellakazerne De afbeelding hierboven laat een deel van het gebied zien dat reeds door ons is ingemeten met onze high-end...

Read More
07 januari
  |   Projecten PelserHartman

Inmeten gevels en terreinen

Deze blog geeft informatie over het inmeten van de combinatie gevels en terreinen. We krijgen de laatste tijd veel aanvragen op gebied van renovatie van de gebouwschil en merken dat de kosten voor het inmeten van gevels zeer aantrekkelijk worden wanneer dit gecombineerd kan worden met de inmeting van het terrein. Door middel van een aantal voorbeelden laten we zien...

Read More
25 oktober
  |   Projecten PelserHartman

Opname en inmeting bomen HaVeP-terrein landgoed Gorp en Roovert Goirle

Tips voor opdrachtgever en meetbureau naar aanleiding van het project HaVep-terrein Goirle. In de tuin van 'huize Anna' ligt het oude landgoed Gorp en Roovert en het Terrein van textielfabrikant HaVep. Oorspronkelijk lag op de plaats van het huidige landgoed een uitgestrekt heidegebied, waarbinnen zich een aantal kleinere landbouwenclaves bevonden. Deze waren leengoederen van de Hertog van Brabant. In 1894 kwamen een aantal...

Read More
25 januari
  |   Projecten PelserHartman

Terrein met veel bomen meten

Wij krijgen aanvragen om terreinen en bebossing te meten. Dit wordt gezien als het echte landmeetkundige werk. Wij zijn geen landmeetkundig bureau,  maar vaak kunnen we wel slimme oplossingen bedenken om het werk sneller en beter uit te voeren, zoals met 3d scanning. We zijn sneller klaar en bieden een betere en completere gegevensset. PelserHartman is geen landmeetkundig bureau. Wij meten vooral gebouwen...

Read More
11 september
  |   Projecten PelserHartman

Terreinmeting Damianenklooster Sint-Oedenrode

Het landschap rondom het Damianenklooster in Sint-Oedenrode wordt, net als het klooster zelf, herbestemd en gerestyled. Om een goed ontwerp te kunnen maken voor de nieuwe indeling van het terrein, zal eerst de bestaande situatie in kaart gebracht moeten worden. PelserHartman bracht in opdracht van buro ELINGS het landgoed in kaart. Daarbij zijn het verloop van het maaiveld, alle paden, verhardingen,...

Read More
06 juli