NTA 2581 voor meetrapporten

NTA 2581 is een aanvulling op NEN 2580, de norm voor het bepalen van oppervlakten van onroerende zaken. Hierin is vastgelegd hoe je meetrapporten volgens NEN 2580 opstelt. Ook geeft het aan welk onderscheid er tussen metingen is. Gebruik van NTA 2581 voor meetrapporten biedt een handvat voor professionals die zich bezighouden met vloeroppervlaktemetingen conform NEN 2580.

Meetstaten met oppervlakten bepaald conform NEN2580 en meetcertificaten conform NTA2581 blijven veelbesproken producten. Ze vormen een belangrijke basis voor huur- en koopovereenkomsten en voor kostenverdeling. Toch gaan de relatief eenvoudige berekeningen toch nog vaak fout. En dat terwijl de norm toch zo duidelijk omschrijft hoe het zit. Er worden veel fouten gemaakte bij de interpretatie van de verschillende soorten oppervlakten en voornamelijk bij de toebedeling van oppervlakten bij multi-tenant gebouwen. Daarom hebben wij voorbeelden, tekst en uitleg geplaatst op onze website.

NEN2580 conform NTA 2581 voor meetrapporten

Een voorbeeld van een meetrapport conform NTA 2581.

NTA 2581 voor meetrapporten

Een rapportage conform NTA 2581 met oppervlakten conform NEN2580 is vaak opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  • Het meetcertificaat waarop de bruto- en het verhuurbare oppervlakte vermeld staat.
  • Een rapport dat per verdieping, per huurder en ruimtesoort de totalen van de verschillende oppervlakten bepaalt.
  • Een ruimtenlijst met ruimtenummer, categorie, locatie en het aantal m2 per ruimte.
  • Een vlakkentekening waarin de soorten ruimten en gebruikers staan aangegeven.

Meer informatie over de NTA 2581 vind je op de pagina's:

NEN2580 informatie en downloads