Er zijn verschillende manieren om een woning in te meten en uit te tekenen. Het gewenste product bepaalt de methode en de kosten. Het product zal dus eerst bepaald moeten worden om iets te kunnen zeggen over de beste meetmethode en de kosten voor het inmeten en het uittekenen. Bestaande woningen hoeven niet altijd noodzakelijk uitgetekend te worden om deze te kunnen bekijken of om de maatvoering te kunnen gebruiken. Een pointcloud of een ‘3D viewer’ van de woning is soms al voldoende. Het is mogelijk om een woning in te meten of op te nemen met laserscanners. De scandata kan dan gebruikt worden als onderlegger om mee te tekenen of modelleren. Ook kan de pointcloud gebruikt worden in speciale 3D viewers.

woning begane grond

Het inmeten van de gebouwschil

PelserHartman brengt gebouwen en omgeving in kaart. We meten en leveren meetdata en modellen. Vaak worden we ingeschakeld voor het in kaart brengen van de buitenzijde van woningen. We noemen dat het inmeten van de gebouwschil. Seriematige woningbouw meten wij vaak in met 3D scanners. Het gaat dan meestal om het inmeten van de schil voor renovatieprojecten zoals bijvoorbeeld projecten in het kader van ‘Stroomversnelling’ met als doel bij te dragen aan de energietransitie van woningen en wijken.

Contact met PelserHartman

PelserHartman is een kennis- en servicebedrijf dat gespecialiseerd is in 3D meetwerk. We hebben meerdere soorten scanners en andere meetapparatuur en maken 2D tekeningen, 3D modellen en BIM. We sluiten partnerships met bedrijven die met onze scanners en andere technieken willen werken maar niet alles zelf willen kopen en leren. Heb je een project of wil je weten of we kunnen samenwerken? Neem dan contact op.

Inmeten achtergevel maatgevend voor scanplan

Het inmeten van de voorgevels van woningen is meestal een eenvoudige klus. De achtergevels kunnen wat meer gepuzzel, en vooral voorbereiding opleveren. Vooral bij projecten waarbij we veel woningen tegelijkertijd inmeten. In zo’n geval werken we met oplossingen waardoor we niet in de achtertuinen van de bewoners hoeven te komen. Want dat levert meestal een complexe planning op omdat de bewoners dan thuis moeten zijn om toegang te verlenen. Met speciale hoge statieven ‘kijkt’ de scanner als het ware over de schutting of muur van de brandgang. Hierdoor verzamelen we altijd voldoende meetdata.

Het inmeten van onderstaande voorgevel kostte in 2018; 2 uur scantijd op locatie.

3D inmeting VOOR-gevels woningen

 • Goede zichtlijnen
 • Goede bereikbaarheid
 • Vrije toegang
 • Eenvoudige planning
 • Meettijd van de bovenstaande gevel: +/- 2 uur.

Het inmeten van onderstaande achtergevel kostte in 2018; 4 uur scantijd op locatie.

3D inmeting ACHTER-gevels woningen

Het betreft hier een 3D inmeting met laserscanners vanaf posities op maaiveldniveau.

 • Minder goede zichtlijnen
 • Ontbrekende data door heggen, schuttingen, schuren, begroeiing etc
  (Hier hebben wij een oplossing voor)
 • Ontbrekende data boven balkons
  (Moet vanuit woningen wanneer deze meetgegevens van belang zijn)
 • Meten met hoog statief in brandgangen
 • Minder goede bereikbaarheid
 • Vaak geen vrije toegang
 • Afspraken maken met bewoners (soms)
 • Meettijd van deze gevel: +/- 4 uur

Pointcloud als onderlegger

Een pointcloud bestaat uit miljoenen meetpunten die de basis vormen voor:

 • Maken 2D tekeningen
 • Maken 3D modellen
 • Maken BIM
 • Maken meetstaten
 • Maken intelligente 3D viewers

Voordelen bij het werken met pointcloud:

 • Foutloos
 • Volledig
 • Gebouwen én omgeving mee naar kantoor
 • Je hoeft niet alles te tekenen.

Onderstaande afbeelding toont een wolk van meetpunten/coordinaten XYZ gemaakt vanaf standplaatsen op maaiveld.

Pointcloud van achtergevel rijwoningen

Pointcloud van achtergevels rijwoningen

Het inmeten gebeurt meestal vanuit standplaatsen op maaiveld niveau. Omdat de scanner nergens ‘doorheen’ kan kijken en scannen ontstaat er ‘schaduw’ oftewel plekken zonder scandata in de pointcloud. De afbeelding hieronder laat zien dat er geen meetpunten zijn op de plaats van de rode pijl. Kozijnen t.p.v. het balkon konden niet gezien en niet gemeten worden door de scanner vanaf standplaatsen op straatniveau (maaiveld).

De rode pijl geeft de ontbrekende scandata aan.

De rode pijl geeft de ontbrekende scandata aan.

Kosten inmeten rijtjeswoningen

Als meet- of opname-methode kunnen wij voor veel situaties het laserscannen aanbevelen. Hiermee kan zowel de buiten- als de binnenzijde eenvoudig en snel in kaart worden gebracht. Een opname met een high-end 3D laserscanner kost vaak € 135,- excl. btw per uur. Het verwerken van de ruwe scandata kost ongeveer € 120,- per woning.

De totale meetkosten inclusief verwerken van de ruwe meetdata (registratie) van de buitenzijde van een gemiddelde rijtjeswoning (excl. reiskosten) zullen ongeveer € 200,- excl. BTW bedragen. U heeft dan een wolk van meetpunten die de basis vormen voor het maken van een tekening of een 3D view. De kosten van het tekenwerk zijn volledig afhankelijk van het gewenste product.

Uiteraard zijn bovengenoemde kosten altijd weer afhankelijk van veel verschillende factoren. Daarom kunnen we maar beter met voorbeelden werken.

Scan- en modelleeruren 3D inmeten rijwoningen

11 rijwoningen met achtertuin grenzend aan brandgang:

 • 32 scanposities
 • Scantijd; 5 uur
 • Modelleertijd; 12 uur
 • +/- 30 minuten scantijd per woning
 • +/- 60 minuten modelleertijd per woning

Voorbeelden van 3D viewers

Het is mogelijk om een 3D opname van een laserscanner te bekijken zonder dure programma’s aan te hoeven schaffen. We maken dan de zogenaamde 3D viewers of truviewers zoals de ‘truview’ van Leica. 3D pointcloudviewers zijn van grote meerwaarde geworden bij renovatieprojecten. Hierdoor kunnen delen van het meet- en opnamewerk achterwege blijven. Ook hoef je niet altijd alles meer te tekenen. Er is geen duur softwarepakket meer nodig en niemand hoeft te kunnen werken met pointclouds om zelf maten te kunnen meten. Iedereen kan vanachter zijn bureau alle ingescande onderdelen zien en zelf meten met online pointcloud viewers. Informatie over 3D viewers vindt u op de pagina 3D pointcloud viewers en truview.

U kunt onze viewers ook downloaden en zelf uitproberen. Ga hiervoor naar de pagina downloads.

Modelleren van woningen met pointclouds

Het gebruik van laserscanning als inmeettechniek biedt niet alleen voordelen tijdens het meten. Het resultaat ‘de pointclouddata’ vormt de perfecte onderlegger voor het uitvoeren van 2D teken- en 3D modelleerwerk. Door de pointcloud te gebruiken als onderlegger in een tekenprogramma zoals Autocad, Revit of Archicad kan men sneller en foutlozer tekenen. De pointcloud laat namelijk weinig aan de verbeelding over en kan duidelijk geïnterpreteerd worden. Hierdoor worden er veel minder fouten gemaakt.

Lees meer over het gebruik van pointclouds in tekenprogramma’s op de pagina Point cloud in 3D tekenprogramma.

Ook interessant: Van pointcloud naar 3D model zonder modelleren