Een mooie stap voor BIMmend Nederland, want versie 2 van de BIM basis ILS is een feit. Deze nieuwe versie is op alle fronten aangescherpt én uitgebreid met belangrijke onderdelen. Hiermee wordt de BIM basis ILS nog breder toepasbaar en dient het als een goede basis voor elk project. Naast de aangepaste infographic is er een totaal vernieuwde website met betere, stap-voor-stap-toelichting en daarmee nog minder ruimte voor ruis. Het motto blijft: hoe meer ondernemingen en instellingen in de bouwsector volgens deze structuur samenwerken, hoe groter de voordelen voor ons allemaal.

Voor en door gebruikers – de volgende stap in eenduidig samenwerken

Sinds de lancering van de eerste versie van de BIM basis ILS groeit het gebruik enorm. Hiermee groeide ook de kennis over hoe de BIM basis ILS wordt toegepast. Met deze inzichten ging de beheerorganisatie aan de slag om te onderzoeken hoe de BIM Basis ILS een nog breder publiek kan aanspreken om mee te doen. Naast de beheerorganisatie leverden een groot aantal gebruikers een grote bijdrage aan de nieuwe versie. De input werd verzameld in gebruikersbijeenkomsten, reviewrondes en met de inzet van verschillende experts. Met de BIM basis ILS versie 2 gaat de BIM basis ILS-beweging een nieuwe fase in: eentje waarin eenduidig samenwerken voor een nóg breder publiek mogelijk is.

Op de website van BIM Loket staat alle informatie om direct met de nieuwe versie aan de slag te kunnen. Eenduidig samenwerken heeft de toekomst!

Voorkom een kettingreactie van fouten

BIM wordt steeds vaker ingezet bij projecten waarbij er sprake is van herontwikkeling, herbestemming, renovaties of restauraties. In deze projecten vindt er een ontwikkeling plaats rondom een bestaand gebouw. Wil je in dergelijke projecten succesvol BIM gebruiken, dan is het van belang dat de basisinformatie correct is. Een BIM van een bestaand gebouw, gemaakt op basis van verkeerde bronnen, kan zorgen voor een kettingreactie van fouten. PelserHartman heeft zich ontwikkeld tot specialist op het vlak van het inmeten van gebouwen en het verwerken van een inmeting met 3D laserscanners tot een correct en bruikbaar BIM.

PelserHartman Ontwikkelt BIM ILS opnieuw door

Wij als PelserHartman hebben vanaf de lancering van de BIM basis ILS 1.0 deze werkwijze omarmd en de structuur overgenomen en geïmplementeerd in onze BIM modellen. Als specialist in het modelleren van bestaand vastgoed hebben wij aanvullend op de Basis ILS ook de PelserHartman ILS ontwikkeld. Deze is speciaal toegeschreven op het maken van een BIM van bestaande gebouwen. Onderdelen die in de BIM Basis ILS versie 1.0 ontbraken of die niet helemaal aansloten op de werkelijkheid, zijn in deze ILS omschreven. Download hier de nieuwste versie versie van de PelserHartman ILS onder ‘Hulp bij maken offerte uitvraag’.

Blijf op de hoogte

PelserHartman volgt de ontwikkelingen met betrekking tot 3D meten en modelleren op de voet. Wil je ook weten wat er gebeurt?

× Direct Whatsapp contact!