Het Rijksvastgoedbedrijf heeft PelserHartman de opdracht gegeven voor het uitvoeren van toegepast onderzoek inzake pointclouds & BIM. Dit zou kunnen leiden tot dé norm voor 3D scannen. De nadruk zal in eerste instantie liggen op 3D scannen & BIM vanuit het perspectief van monumentale bouw. We starten als eerste met het maken van handvatten voor opdrachtgevers. Zij kunnen hiermee de juiste vragen tellen zodat het opstellen van de juiste offerteaanvraag eenvoudiger en beter verloopt.

Belang norm 3D scannen

De aanleiding tot het uitvoeren van het onderzoek is het feit dat we steeds meer werken met pointclouds en BIM. Het gaat hier om twee zware onderwerpen die in een stroomversnelling zijn opgepakt waardoor er vaak gebrek is aan ervaring en achterliggende kennis van zaken. Veel bedrijven ‘doen maar wat’ en dit leidt tot veel verwarring, discussie en problemen. De klant blijft vaak achter met een product waarmee hij niets kan en waarbij hij andere verwachtingen had. Een norm voor 3D scannen kan in de toekomst veel van deze problemen voorkomen.

pointcloud norm 3D scannen

We werken steeds vaker met pointclouds en BIM. Een kwaliteitsnorm kan veel problemen voorkomen. 

Inwinnen van meetgegevens

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft uiteraard veel te maken met projecten rondom haar bestaande gebouwen, en de inmetingen en modellen die hiervan gemaakt worden. Wij concentreren ons binnen de onderzoeksopgave op het hoofdstuk inmeten of breder gesteld; het inwinnen van meetdata en alle andere gegevens die mogelijk in combinatie hiermee verzameld kunnen worden.

Het onderzoek pointclouds & BIM

Binnen deze opdracht wordt gewerkt aan verschillende onderwerpen zoals:

  • Bewustwording en inzicht verschaffen in de verschillende scantechnieken en kwaliteitseisen naargelang het vooropgestelde doel
  • Inzicht geven in het proces scan-to-BIM. We starten met een workshop voor medewerkers van het Rijksvastgoedbedrijf. In deze workshop zal veel kennis van laserscanning en modelleren met pointclouds ontstaan. De nadruk ligt hier bij kennisvergroting over inwinning van meetdata en specifiek (voor nu) pointclouds. Wij vinden namelijk dat scanning alleen succesvol kan zijn wanneer de opdrachtgever ook over een goede basiskennis bezit.

Het opstellen van de juiste uitvraag

Een van de onderwerpen is het stellen van de juiste uitvraag, oftewel: hoe vraag je offertes aan? Welke vragen moet je stellen en welke checks kun je vooraf uitvoeren? Bij dit onderwerp horen subonderwerpen zoals kennisoverdracht 3D laserscanning, bewustwording en inzicht.

Validatie van pointclouds

“Advies over kwaliteitsverificatie en toekomstige bruikbaarheid van beschikbare puntenwolk”.

Hoe weet je zeker dat je de goede pointcloud hebt ontvangen? Alle pointclouds zien er even mooi uit, maar hoe krijg je nu echt grip op de kwaliteit? We werken aan een norm en methode die achteraf bij ontvangst van de dataset eenvoudig gecontroleerd kan worden. Op deze manier kan validatie of kwaliteitsverificatie van de pointcloud dus snel een eenvoudig plaatsvinden. Ook krijgen we hierdoor grip op de toekomstige bruikbaarheid van de pointcloud.

Herkenningsmogelijkheden van pointclouds

Automatische herkenning van ruimtelijke elementen in een puntenwolk

“Het adviseren over en het uitvoeren van toegepast onderzoek m.b.t. kwaliteit en automatische herkenningsmogelijkheden van puntenwolken”.

Hoe slecht mag een pointcloud eigenlijk zijn om nog steeds te werken in automatiseringstoepassingen? Er zijn steeds meer manieren om sneller te tekenen en om snel en eenvoudig modellen te genereren. Ook is herkenning van ruimtelijke elementen in zekere zin mogelijk. Dit soort automatiseringen zullen zich in de komende tijd snel verder ontwikkelen. Binnen het onderzoek voeren wij testen uit in software die in staat is om ruimtelijke elementen te herkennen. We zoeken daarbij ´de ondergrens´ van pointclouds op. Doel is erachter te komen hoe slecht de puntenwolk mag zijn om nog steeds goed genoeg te zijn voor automatiseringen.

Toegepast onderzoek naar automatische herkenning van ruimtelijke elementen in een puntenwolk, met aanbevelingen naar minimale kwaliteitsvereisten van een puntenwolk om acceptabele ruimteherkenning mogelijk te maken in relatie tot nauwkeurigheid passend bij vastgoedbeheerdoeleinden.

Een richtlijn of norm voor 3D scannen

“Het opstellen van een richtlijn voor Opdrachtgever voor doelgerelateerde uitvraag van puntenwolken; aanzet maken tot normstelling voor kwaliteitseisen van puntenwolken”.

Het meest interessante onderwerp van het onderzoek komt pas helemaal aan het einde. Dat is natuurlijk ook niet zo vreemd. Voor het stellen van de norm voor 3D scannen zal je immers veel onderzoek vooraf moeten doen. We hebben de intentie om een tool te ontwikkelen die werkt met een aantal uniforme en hardware-onafhankelijke parameters die aangereikt zullen moeten worden in een tenderfase. Dezelfde parameters tezamen met een aantal nieuwe ‘cijfers’ zullen de input vormen van dezelfde tool om achteraf de validatie te kunnen uitvoeren. Op deze manier kan je snel controleren of de ontvangen data wel van de goede kwaliteit is.

Vind je dit een interessant onderwerp?

Download dan onze Whitepaper op de pagina Wat is 3D Scanning?