De kwaliteit van een pointcloud (laserscandata) in Autocad valt soms tegen. Dit kan te maken hebben met het aantal zichtbare meetpunten in Autocad. Misschien ziet u wel veel meer meetpunten in Recap dan in Autocad terwijl u in beide programma’s met dezelfde pointcloud werkt. Het kan zijn dat u niet alle punten van de pointcloud kunt zien en gebruiken. Dit kan te maken hebben met de standaard instellingen van Autocad. Het maximaal aantal zichtbare punten van een pointcloud kan op verschillende manieren ingesteld worden.

A-Density-614

  • Middels de toolbar (zie afbeelding hierboven; tabblad “pointcloud” is hier actief). Deze toolbar verschijnt pas als men de pointcloud aanklikt, indien de workspace van Autocad op 3D-modelling staat ingesteld. De “density” is instelbaar, welke wenselijk op 100 (%) ingesteld wordt. De “realtime-density” geeft de puntdichtheid aan op het moment dat je draait (orbit) om de pointcloud. Deze staat meestal laag ingesteld zodat Autocad niet bij elke rotatieslag de maximaal aantal punten laat zien. Dit is ook wenselijk. Uw computer kan anders zeer traag reageren wanneer bij iedere draaiing alle punten ingeladen moeten worden.
  • Middels commando POINTCLOUDPOINTMAX (Dit commando dient handmatig ingevoerd te worden). Deze instelling in Autocad staat standaard op 1.5 mln punten. Deze is op te hogen tot 10 mln punten, waarbij waarschijnlijk (zeker bij fase-scandata) veel meer detail in de pointcloud zichtbaar wordt.

Lees verder op de pagina: Point cloud in Revit Autocad en Recap.