Blog

Watertoren Den Bosch Hinthamereinde

  |   Projecten PelserHartman

PelserHartman en het BAI-educatieproject

De werkgroep Educatie van het BAI laat jaarlijks een grote groep middelbare scholieren (13-15 jaar) in de regio ‘s-Hertogenbosch in het kader van het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming en Techniek op een aantrekkelijke en praktische manier kennismaken met architectuur en ruimtelijke vormgeving. Met educatieve projecten en speciaal ontwikkeld lesmateriaal rond thema's die aansluiten bij de actualiteit en stedelijke ontwikkelingen, laten we jongeren proeven aan architectuur en vormgeving, en maken we ze enthousiast voor de bouwkunst en inrichting van stad en land.

PelserHartman is actieve sponsor van het educatieproject van het Bosch Architectuur Initiatief. In 2017 stond de herbestemmming van de Watertoren in Den Bosch centraal. PH zorgde voor alle tekeningen en de filmproductie.

Een stukje geschiedenis over de Watertoren van Den Bosch

De oude watertoren van Den Bosch is gebouwd in het jaar 1885. De architect van dit gebouw is J. Kalff.

De watertoren is gevestigd aan het Hinthamereinde te 's-Hertogenbosch. De toren is 30,84 meter hoog en heeft twee grote stalen waterreservoirs van 180 m3 inhoud. De reservoirs staan op de bovenste verdieping van de toren. Het gebouw is gebouwd na afschaffing van de vestingwet. Het gebied langs rivier de Aa waar de toren op gebouwd is, lag vroeger buiten de Bossche stadswallen. Later werd dit gebied bij de stadsomwalling gevoegd en kreeg het de naam Hinthamereinde. De toren is een rijksmonument. Tegenwoordig is de toren onderdeel van het Bossche Makershuis, nadat er een tijd lang een inloopcentrum voor jongeren in gevestigd is geweest.

NIEUWS: Bossche watertoren verkocht

[Bron: Brabants Dagblad]

DEN BOSCH De gemeente Den Bosch heeft de Watertoren verkocht. De nieuwe eigenaar van de toren aan het Hinthamereinde is de Nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel Erfgoed (BOEi). BOEi gaat de toren grondig restaureren en er een nieuwe exploitant voor zoeken. Lees verder op de site van het Brabants Dagblad.

Inmeting van de Watertoren te 's-Hertogenbosch

3D scanner bij Watertoren Den BoschHet meetteam van PelserHartman heeft de buitenzijde en de binnenzijde van de toren ingemeten en uitgetekend. De buitenzijde van de watertoren is 3-dimensionaal in kaart gebracht door onder andere te werken met onze laserscantechnieken. We hebben de laserscans enige tijd geleden gemaakt voor het BAI-educatieproject waaraan we als sponsor en vrijwilliger verbonden zijn. De toren staat volledig vrij in zijn omgeving waardoor het meetwerk van de gevels eenvoudig uitgevoerd kon worden. Hieronder ziet u een voorbeeld van het eerste ruwe meetresultaat. Op basis van deze en andere gegevens hebben wij 3D tekeningen kunnen maken.

Tekeningen van de Watertoren Den Bosch

PelserHartman maakte ook de tekeningen voor het educatieproject. Hieronder zijn een aantal 3D tekeningen te zien.

2D tekening watertoren Den Bosch

Doorsnede watertoren Den Bosch

Doorsnede Watertoren Den Bosch

Kijk voor meer informatie op de website van het BAI.