Blog

Volledig 3D inmeten UMC Radboud met laserscanner

  |   Projecten PelserHartman

Gebouw A van het Radboud ziekenhuis te Nijmegen krijgt een nieuwe bestemming. Aannemer Hurks van der Linden heeft de opdracht gekregen om het project uit te voeren. Ze hebben een behoorlijk grote rol in de voorbereiding van het werk en gaan een heel stuk verder dan normaal. Het project heeft namelijk alles behalve een traditioneel proces. Architect EGM, constructeur en installatieadviseur maakten hun ontwerpen op basis van de bestaande 2D tekeningen. Zij werken echter allen in het 3D tekenpakket Autodesk Revit en komen daardoor natuurlijk veel gegevens van de derde dimensie te kort. PelserHartman kreeg de opdracht om het ziekenhuis 3D in te meten. 

3D inmeten ziekenhuis voor Revit

De aannemer heeft de volledige verantwoordelijkheid voor de maatvoering en neemt daarin geen risico. PelserHartman werd direct na het winnen van de aanbesteding gevraagd om een plan te maken om het hele pand volledig 3D as-built in kaart te brengen tijdens de sloop. Dit vereist het nodige gepuzzel en getest gezien de vele complexe factoren zoals trillingen, gevaarlijke situaties en heel erg veel stof. Het komt niet iedere dag voor dat zo'n groot gebouw volledig ingescand wordt. De 3D inmeting van het ziekenhuis heeft verschillende doelen en toepassingen. De data van de verschillende bouwlagen wordt zodanig samengesteld dat deze door alle partijen te gebruiken is in BIM-tekenpakket Autodesk Revit. De partijen kunnen hierdoor eenvoudig en snel zien wat de verschillen zijn tussen de theoretische modellen en de werkelijkheid. Controle en perfectionering van het model is hierdoor dus goed mogelijk. Alle bestaande sparingen in betonconstructies zijn zichtbaar en 3D ingemeten. Het installatieontwerp kan hierop aangepast worden zodat men geen onnodige betonboorwerkzaamheden hoeft uit te voeren. De inmetingen worden zodanig opgezet dat het uitzetwerk in een later stadium eenvoudig uit te voeren is.

3D inmeten ziekenhuis 3D scanners

Werken met een pointcloud in Revit

Een laserscanner maakt veel meetpunten. We noemen deze meetdata een puntenwolk oftewel een pointcloud. Deze pointcloud is vrijwel direct bruikbaar in Revit 2013 zonder gebruik te hoeven maken van een speciale plugin zoals Cloudworx voor Revit. De pointcloud wordt in Revit als onderlegger gebruikt om een reeds bestaand model te controleren of om een nieuw Revit model te maken.

Lees de verschillende blogs over het werken met pointclouds op de pagina: Revit en point clouds.

Pointcloud 3D inmeting ziekenhuis

Pointcloud van UMC St. Radboud uit 3D laserscanner

Herbestemming monument UMC St. Radboud gebouw A

(Bron: website EGM architecten)

Hergebruik van de bestaande gebouwvoorraad is voor ziekenhuizen de komende jaren een belangrijke opgave. Gebouw ‘A’, dat onderdeel uitmaakt van het UMC St Radboud in Nijmegen, is hier een voorbeeld van. Dit uit 1953 stammende verpleeggebouw van de architect Pieter Dijkema is een vroeg en fraai voorbeeld van de Bossche School stijl. Recentelijk heeft het de status van gemeentelijk monument verworven. In de nieuwbouwplannen van het Radboud, die uitgaan van een zo compact en efficiënt mogelijk ziekenhuis waarin de patiënt centraal staat, neemt het een belangrijke plaats in. Het gebouw wordt zorgvuldig gerenoveerd en zal plaats gaan bieden aan de Raad van Bestuur en stafafdelingen, een personeelsrestaurant en de dialyse afdeling.

De bestaande binnenplaats wordt overdekt met een glasdak en getransformeerd tot een fraaie openbare binnenruimte. Deze biedt plaats aan het restaurant en zal ook gebruikt worden voor bijeenkomsten en recepties. De dialyseafdeling op de begane grond kijkt uit op een parklandschap. Dankzij een eigen ingang kunnen patiënten hier in alle rust en in hun eigen ‘healing environment’ behandeld worden. De kantoorruimten op de bovengelegen verdiepingen worden licht, open en transparant vormgegeven en bieden plaats aan het ‘nieuwe werken’.

Bij de bouwkundige ingrepen is er ingezet op duurzame oplossingen waarbij er met zorg om is gegaan met de monumentale kwaliteit van het gebouw. Het nieuwe interieur is een moderne vertaling van de principes van de Bossche School. Dankzij het isoleren van de buitengevel en het verkleinen van het geveloppervlak door het overkappen van de binnenplaats kan het gebouw worden voorzien van een moderne klimaatinstallatie met een zeer laag energieverbruik. Dit levert een gezond binnenklimaat op met een maximaal comfortniveau voor de mensen die er werken of behandeld worden.

Wist u dat?