Blog

Stadsmaquette 's-hertogenbosch

Stadsmaquette Kerkstraat Den Bosch

  |   projecten-verhuizen

In het centrum van ‘s-Hertogenbosch komt een bronzen stadsmaquette te staan. Deze maquette laat zien hoe de stad er rond 1550 uitzag en moet een toeristische trekker voor de stad worden. Stichting Stadsmaquette ‘s-Hertogenbosch wilde voorafgaand aan het maken en plaatsen van 'het beeld' al zien hoe de bronzen maquette in het straatbeeld zou passen. Het gebied rondom de beoogde plaats in de Kerkstraat is daarvoor 3D ingemeten met laserscantechnologie. Van deze meetgegevens werd in samenwerking met een filmbedrijf een animatie gemaakt. 

Stichting Stadsmaquette ‘s-Hertogenbosch wil een kunstzinnige en innovatieve stadsmaquette van de historische vestingstad ’s-Hertogenbosch maken. Dit kunstwerk kan als start dienen voor een verkenning van de binnenstad door toeristen. Het kan verder een aantrekkelijke rol spelen bij de ontwikkeling van het historisch bewustzijn bij zowel toeristen als bewoners. Het plan is om een maquette te maken uit brons op basis van een kaart van Jacob van Deventer uit 1550. De maquette wordt gedragen door het “boommens” van Jheronimus Bosch. De beoogde plek is in de kerkstraat op het Amadeiroplein, beter bekend als “het kerkpleintje”. Deze stadsmaquette kan tevens als straatsculptuur een fraai blijvend herdenkingsteken gaan vormen van het Jeroen Bosch herdenkingsjaar 2016.

De grote vraag was alleen: "Hoe gaat dat er in werkelijkheid uit zien?"

3D scannen en animeren

Het 3D meten van de complete omgeving duurde slechts enkele uren. De dataset gaf een volledige 3D beeld van de hele omgeving van de Kerkstraat.

De 3D laserscanner meette de complete omgeving in slechts enkele uren in. De dataset gaf een volledig 3D beeld van de hele omgeving van de Kerkstraat.

PelserHartman is specialist op het gebied van 3D inmeten van gebouw, installaties en objecten. Pelser Filmproducties maakt high-end videoproducties voor bedrijven en overheden. Samen hebben we op verzoek van Stichting Stadsmaquette ‘s-Hertogenbosch de onderstaande visualisatie gemaakt. Wij hebben met behulp van pointcloudanimaties een zo goed mogelijk beeld proberen te schetsen van de toekomstige plaatsing. Door het combineren van onze kennis en software zijn we in staat geweest te visualiseren hoe de stadsmaquette uiteindelijk in zijn omgeving past zonder de hele omgeving te hoeven uittekenen. De animatie is dus gebaseerd op meetpunten en niet op een gerenderd 3D model.

Pointcloudvideo van stadsmaquette

Met een pointcloudvideo vlieg je door een omgeving van miljarden meetpunten. De meetpunten zijn verzameld door een 3D laserscanner die de bestaande omgeving aftast. Een 3D-scanner biedt snelle en volledige metingen voor een ruim scala aan toepassingen in de bouw, industrie, installatietechniek, retail, botenbouw, archeologie en bijzondere toepassing zoals de stadsmaquette.

Icon Text Image

Wat is 3D-laserscanning?

Een laserscanner is een apparaat dat geautomatiseerd met hoge snelheid veel metingen per seconde verricht. Een laserscanner maakt zoveel meetgegevens dat de wolk van meetpunten een herkenbaar beeld oplevert van bijvoorbeeld een gebouw, of een hele straat.

Meer over 3D-laserscanning

Vervolgens is er een 3D model van de maquette toegevoegd aan de wolk van meetgegevens. Van deze virtuele 3D omgeving is een pointcloudvideo gemaakt, die een impressie geeft van hoe het beeld in de omgeving zal passen.

Stadsmaquettes voor citymarketing

Stadsmaquette-Deventer-Stralsund

De stadsmaquettes in Deventer en Stralsund (Duitsland) zijn erg populaire publiekstrekkers.

Veel historische steden in Europa hebben vanwege citymarketing op een prominente plek een stadsmaquette opgesteld. De plastische 3D uitwerking is voor veel bezoekers aansprekender dan een papieren kaart. Het draagt zo op aantrekkelijke wijze bij aan het inzicht in de ruimtelijke opbouw van een historische kern. Dit wakkert het cultuurhistorische bewustzijn van bezoekers en bewoners van een stad aan. In ‘s-Hertogenbosch ontbrak het tot voor kort aan zo’n maquette.

Meerwaarde stadsmaquette Den Bosch

Een kunstwerk als dit wordt een aanwinst voor onze bruisende, vitale en historische binnenstad. De stad ‘s-Hertogenbosch trekt ongeveer 2 miljoen bezoekers per jaar. Bezoekers komen gemiddeld 2,5 keer per jaar, waarmee het totaal aantal bezoeken zo’n 5 miljoen bedraagt. Daarmee staat ’s-Hertogenbosch op de 3e plek van meest bezochte steden in Nederland. Alleen Amsterdam en Maastricht scoren hoger.

Stadsmaquette 's-Hertogenbosch

De Stichting 'Historische Stadsmaquette ‘s-Hertogenbosch' heeft als missie “Cultuurhistorischeinformatieoverdracht door middel van een historische stadsmaquette van de vestingstad ’s-Hertogenbosch uit 1550, te realiseren in de openbare ruimte van ’s-Hertogenbosch”. Wilt u meer informatie over de stichting of over het project Stadmaquette? Ga dan naar de website die speciaal opgezet is rondom de Stadsmaquette.