Ontruimingsplan conform de NEN 8112:2010

Het onderwerp ontruimingsplan hoort in principe niet thuis op deze site. Het heeft namelijk niet zoveel te maken met meet- en tekenwerk. Op deze pagina geven wij toch informatie over ontruimingsplannen omdat dit onderwerp vaak wordt verward met vluchtplannen. Het onderwerp vluchtplannen hoort wel thuis op deze site.

Wanneer is een ontruimingsplan verplicht?

Een ontruimingsplan van gebouwen moet worden opgesteld in het kader van het bouwbesluit artikel 6.20 lid 6 in die gevallen dat in een gebouw een brandmeldinstallatie aanwezig is. Een ontruimingsplan is een integraal onderdeel van de gebruiksmelding of vergunning. De verplichting tot het opstellen van een ontruimingsplan staat eveneens omschreven in arbowet artikel 15, en arbobesluit artikel 2.17.

Een gebruiksmelding of gebruiksvergunning, en daarmee dus de verplichting tot het opstellen van een ontruimingsplan, is verplicht;

 • Voor gebouwen waarin meer dan vijftig personen tegelijkertijd aanwezig zullen zijn.
 • Voor gebouwen waar bedrijfsmatig gevaarlijke stoffen worden opgeslagen zoals aangeduid in de Regeling Bouwbesluit
 • Voor gebouwen waar aan meer dan vier personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf,   zal worden gegeven.
 • Voor gebouwen waar aan meer dan tien kinderen jonger dan twaalf jaar, of aan meer dan tien lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten, dagverblijf zal worden verschaft.

De ontruimingsplannen worden opgesteld conform de NEN 8112:2010

Inhoud ontruimingsplan

Een ontruimingsplan dient minimaal de volgende gegevens te bevatten:

 • situatietekening
 • gebouw en organisatiegegevens
 • taakverdeling algemeen en taakverdeling binnen elke organisatie
 • vluchten, Vluchtwegen en richtingen moeten eenduidig zijn, goede vluchtplannen zijn hierbij van cruciaal belang
 • verzamelplaats, waar verzamelen buiten gebouw
 • telefoonlijst
 • logboek ontruimingsplan (tbv ontruimingsoefening en registratie)
 • vluchtwegplattegronden van alle verdiepingen

Wilt u meer weten over ontruimingsplannen of advies inzake ontruimingsplannen en vluchtwegplattegronden? Kijk dan eens op de website van onze bouwadviesafdeling www.PH-bouwadvies.nl

terug naar hoofdmenu tekenwerk