Blog

Scannen afgebrande Cereol fabriek Utrecht

  |   Algemeen, Projecten PelserHartman

De voormalige sojafabriek Cereol in de wijk Lombok te Utrecht stond in de nacht van 29 op 30 juni 2008 in brand. De gevels zijn blijven staan en worden op dit moment door gestapelde zeecontainers beschermd tegen verdere instorting. Architectenbureau 1meter98 heeft een schetsontwerp opgesteld voor herbestemming van dit gebouw. PelserHartman maakt in opdracht van BOEi een gedetailleerde inmeting van het hele Cereol fabriek Utrecht. De tekeningen worden gebruikt als onderlegger voor het maken van de restauratie- en herstelplannen.

PelserHartman brengt Cereol Fabriek Utrecht 3D in kaart

Lees het volledige artikel dat geplaatst werd op Bouwwereld.nl op de pagina:
3D laserscan vervangt missende bouwtekening

Cereol fabriek te Utrecht gesteund door zeecontainers

Het gebouw moet opgenomen en uitgetekend worden om een goede basis te krijgen voor het aanvragen van subsidies en verdere uitwerking van het renovatieplan. Het betreft hier een bijzondere inmeting omdat een groot gedeelte van de gevels verscholen ligt achter gestapelde zeecontainers. Daarbij is een opname aan de binnenzijde niet toegestaan vanwege het instortingsgevaar. Het gebouw is zwaar beschadigd. Dit is goed te zien op onderstaande afbeeldingen.

De Cereol fabriek is zwaar beschadigd door brand

Het fabrieksgebouw is op een aantal plaatsen zwaar beschadigd. Maar eind 2008 was het duidelijk: de restauratie van de deels afgebrande monumentale Cereolfabriek is technisch haalbaar. Het gebouw liep zware schade op bij de brand op 30 juni 2008. Uit onderzoek bleek dat het bouwkundig gezien mogelijk moet zijn het pand te herstellen. Op basis van deze conclusie zijn de gemeente Utrecht en de ontwikkelaar gestart met een vervolgonderzoek.

Bron: o.a. lombok

PelserHartman met project Cereol Fabriek in Bouwwereld