Blog

Oude Leerlooierij Oisterwijk KVL 3D ingescand

  |   Projecten PelserHartman

Rijksmonument KVL gedetailleerd vastgelegd

Bureau ZZEF kreeg in november 2012 de opdracht van de Provincie Noord-Brabant om de gebouwen op het terrein van de voormalige Leerlooierij in Oisterwijk volledig in kaart te brengen. Er werd besloten dit te doen met 3D-laserscantechniek. PelserHartman werd ingeschakeld om te ondersteunen bij de inmeetwerkzaamheden van dit omvangrijke project.

leerlooierij-oisterwijk

Over KVL Lederfabriek Oisterwijk

Het KVL (Koninklijke Verenigde Leder) fabriekscomplex dateert uit 1915 en was in de jaren ‘30 de grootste lederfabrikant van Europa. Tot ver in de jaren tachtig nam de fabriek een kwart van de totale Nederlandse lederproductie voor haar rekening. In die tijd behoorde KVL nog steeds tot één van de tien grootste lederfabrieken van Europa. Omdat veel inwoners van Oisterwijk werkten bij KVL, was de fabriek zeer belangrijk in de gemeenschap. Tegelijkertijd was de fabriek van economisch belang voor heel Brabant, vanwege haar positie in Europa. Sinds 2000 is de fabriek echter gesloten en is het gebouw steeds verder in verval geraakt. Om de waardevolle panden en de geschiedenis van KVL te behouden is er een nieuwe toekomst nodig. De Provincie Noord-Brabant, de Gemeente Oisterwijk en enkele marktpartijen willen hier een plan voor ontwikkelen om dit te waarborgen. Hiervoor is het belangrijk dat de oude historische panden goed in beeld gebracht worden.

3D laserscanning grote complexen

3D laser scanning is een zeer geschikte techniek om zulke grote en historische complexen snel en nauwkeurig op locatie te meten. Met de meetresultaten (een pointcloud) kun je op kantoor tekeningen maken die qua maatvoering de werkelijkheid goed benaderen en daardoor een juiste onderlegger zijn voor de toekomstige ontwikkelingen. Doordat de tekeningen vanaf het begin kloppend zijn kan er veel tijd gewonnen worden met de planvorming en de uiteindelijke uitvoering. De investering om middels 3D-laserscantechniek de bestaande toestand in te meten wordt op deze manier in de toekomst zeker terug verdiend, aldus bureau ZZEF. Het betreft een terrein van 11 hectare groot met rijksmonumentale gebouwen en een totaal vloeroppervlakte van 26.000 m2. Alle gebouwen worden zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde volledig driedimensionaal ingescand. Dit was ook het spe- U-gebouw op het KVL terrein. 3D pointcloud van KVL cifieke verzoek van de provincie Noord-Brabant. Er is behoefte aan correcte bouwkundige 2D-revisietekeningen én een exacte 3D-documentatie van alle gevels. Dit laatste aspect gaf de doorslag in de keuze van de meetmethode. Alle originele bestaande tekeningen zijn door de jaren heen verloren gegaan.

Pointclouds voor revisietekeningen

Daarom is gestart met het maken van de revisietekeningen op basis van pointclouds. Dit zijn grote wolken van meetpunten gemaakt door een laserscanner. Een laserscanner is een soort snel en automatisch metend landmeetkundig apparaat of total station dat met 50.000 punten per seconde op grote afstand het gebouw zeer nauwkeurig inmeet. De gemaakte revisietekeningen worden door het architectenbureau gebruikt voor het maken van de herbestemmingsplannen. Laserscantechniek kan in veel gevallen een perfecte uitkomst bieden, maar er zijn natuurlijk altijd kanttekeningen.

Digitalisering Erfgoed

We stonden op de Nederlandse Restauratiebeurs in de Brabanthallen te ‘s-Hertogenbosch op 18,19 en 20 april. De exposanten, sprekers en beursorganisatie besteden veel aandacht aan de onderwerpen herbestemming, renovatie, digitalisatie en BIM. Een van de dagthema’s was Digitalisering Erfgoed. Dit thema is verder uitgewerkt door de beursorganisatie, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en PelserHartman. Wij hebben er voor gekozen om dit thema tot ons volledige beursthema te maken. Het sluit namelijk perfect aan bij onze vernieuwde diensten en de LaserScanService die we eind 2012 lanceerden.