Blog

Orthofoto’s voor restauratie kademuur Blauwe Bolwerk Zierikzee

  |   Projecten PelserHartman

Het Blauwe Bolwerk in Zierikzee is ingemeten ten behoeve van onderzoek en restauratie van de kademuur. Het betrof hier een nulmeting en 3D scanning van een lange wand met twee kortere delen op de kopse kanten. Daarbij zijn nauwkeurige 3D metingen verricht om grip te krijgen op de vervormingen van delen van de natuurstenen kademuur.

Een kademuur restaureren begint met het in kaart brengen wat de huidige staat en onderzoek naar herkomst van de bestaande schade. Voor de restauratie van kademuren zijn orthofoto's vanuit een laserscan de slimste en snelste manier om de huidige staat in kaart te brengen en goede maatvaste onderleggers te krijgen. Wij maakten 3D laserscans in kleur, inclusief HDR-foto-opnames, van de zichtbare delen van de natuurstenen kademuren. Het product bestond uit een aantal orthofoto’s die als onderlegger dienen voor uitvoering van tekenwerk en het noteren van schades.

2D-orthofoto-restauratie-kademuur-Blauwe-Bolwerk-Zierikzee

De afbeelding hierboven laat een orthofoto van een deel van de kademuur zien. Een orthofoto is perfect op schaal en eenvoudig over te trekken, om vervolgens schades voor restauratie van de kademuur aan te geven.

Inmeten vervorming waterdruk getijden

De oude kademuur lijkt te bewegen en verliest steeds meer van zijn stenen. PelserHartman werd gevraagd om een nulmeting en monitoring van de kademuur op te zetten. We brachten een groot aantal speciale pvs-bouten met prisma-houders aan op plaatsen in de omliggende bebouwing om zo een zeer nauwkeurig netwerk van referentiepunten te krijgen. De wanden werd voorzien van een groot aantal kleine reflectoren. Deze meetpunten zijn aangebracht om grip te krijgen op de vervormingen van delen van een natuurstenen muur in Zierikzee, vermoedelijk veroorzaakt door de waterdruk van het getij. Deze krachten zorgden ervoor dat het natuursteen in de kademuur langzaam losser kwam te zitten en er zelfs dreigde uit te vallen. Daarnaast lijkt ook de begroeiing van de muur veel schade aangebracht te hebben.

De natuurstenen kademuur en de huizen erop bewegen licht door de waterdruk van het getij.

De natuurstenen kademuur en de huizen erop bewegen door de waterdruk van het getij.

Product orthofoto voor restauratie kademuur

Het product orthofoto is een 2D orthogonale of 'haakse' projectie van een object op schaal. Dit product wordt gebruikt als onderlegger voor het maken van restauratieplannen of om goede aanzichten te maken van gevels en archeologie. Daarnaast worden ortho foto's gebruikt als onderlegger bij bouwhistorisch onderzoek en als documentatie. De orthofoto’s zijn gemaakt op basis van laserscandata. De ortho foto’s worden vaak geleverd als JPEG bestand. De orthofoto’s zijn op schaal en kunnen door de opdrachtgever in een CAD-programma gebruikt worden als onderlegger.

Orthofoto-restauratie-kademuur-Blauwe-Bolwerk-Zierikzee

PelserHartman leverde orthofoto's die overgetrokken kunnen worden ten behoeve van de restauratie van de kademuur in Zierikzee.

Icon Text Image

Voordelen orthofoto's

Een orthofoto pointcloud wordt vaak gebruikt om goede 2D aanzichten of doorsnedes te maken van gevels, plafonds en vloeren en voor snelle, volledige documentatie in archeologie. Daarnaast worden orthofoto's gebruikt als onderlegger bij bouwhistorisch onderzoek. Orthofoto's van pointclouds zijn relatief snel te maken met high-end scanners, omdat deze hoogwaardige foto’s maken met een speciale interne camera.

Meer over voordelen van orthofoto's van pointclouds

Laserscanning meet alleen zichtbare onderdelen

Het is voor laserscanning en de resulterende orthofoto's van belang te begrijpen dat alleen de goed zichtbare en bereikbare delen te meten zijn. De laserscanner kan nergens doorheen meten, dus alles wat bijvoorbeeld achter een klimop verscholen zit, is niet te zien op de scan of op de orthofoto. Ook kan een laserscanner niet onderwater meten, wat een belangrijk gegeven is bij kademuur restauratie.

Over het Blauwe Bolwerk in Zierikzee

De kademuur van het Blauwe Bolwerk in Zierikzee is eigenlijk een restant van een verdedigingswerk uit de 17de eeuw. In de 16e eeuw werd het Havenkanaal gegraven. Omdat de nieuwe haventoegang beschermd moest worden, werd aan beide zijden een bolwerk gebouwd. Aan de westkant het Blauwe Bolwerk, aan de oostkant het Oranje Bolwerk. Alleen het Blauwe Bolwerk is nog over. Op het bolwerk staat een molen. Van de vele molens die Zierikzee rijk was, resteren er nog twee, waarvan molen 'Den Haas' op het Bolwerk de oudste is. De twee molens zijn regelmatig in bedrijf, wat Zierikzee een sfeervol stadje maakt.

Laserscan-omgeving-Blauwe-Bolwerk-Zierikzee

3D laserscan voor de restauratie van de kademuur van het Blauwe Bolwerk in Zierikzee.