Blog

Opname en inmeting bomen HaVeP-terrein landgoed Gorp en Roovert Goirle

  |   Projecten PelserHartman

Tips voor opdrachtgever en meetbureau naar aanleiding van het project HaVep-terrein Goirle.

In de tuin van 'huize Anna' ligt het oude landgoed Gorp en Roovert en het Terrein van textielfabrikant HaVep. Oorspronkelijk lag op de plaats van het huidige landgoed een uitgestrekt heidegebied, waarbinnen zich een aantal kleinere landbouwenclaves bevonden. Deze waren leengoederen van de Hertog van Brabant.

In 1894 kwamen een aantal boerderijen op Rovert in handen van Emile Huijsmans, notaris te Diessen, die in 1899 ook landgoed Annanina's Rust in bezit zou krijgen. Hij stierf in 1920. Huijsmans weduwe, Maria Louise Henriëtte Sletering verkocht haar bezit op Roovert aan Eduard van Puijenbroek, textielfabrikant (HaVeP) te Goirle.

Tips voor opname van een bomenbos

De opdracht luidde als volgt; zet de positie en omvang van alle bomen op de kaart en vermeldt de soortnamen.

Vooral hier gold de regel 'een goede voorbereiding is het halve werk'. Maak een goed meetplan en vraag goed door naar de essentie van de vraag van de opdrachtgever. Het bezoeken van de locatie is een absolute 'must' en het moment van opname is van zeer groot belang. De zomer zorgt immers voor blaadjes aan de bomen wat bij sommige soorten het zicht behoorlijk kan belemmeren. Let op; veel soorten behouden hun blad in de winter! Dichte bebossing hoeft niet zoveel uit te maken, zolang er maar veel paden zijn. Meet natuurlijk enkel en alleen op een prisma en zorg voor een meethulp die takken weg kan houden. Allemaal natuurlijk zeer vanzelfsprekende zaken maar wellicht toch nog even goed om onder de aandacht te brengen.

Wij kozen voor een volle dag voorbereiding zonder meetapparatuur op locatie. De soortnamen van de bomen werden door ons zelf vastgesteld (met enige hulp van de landheer en een stuk eigen studie). We maakten onderscheid in stamdiameter door gebruik te maken van een zeer grote schuifmaat. Deze mag zeker niet ontbreken bij een dergelijk project! De verschillende bomen werden voorzien van een nummer dat zo geplaatst werd dan de maatvoerders het nummer konden zien vanaf hun standplaatsen. Ook de standplaatsen en referentiepunten werden daarom op deze voorbereidingsdag uitgezet.

Hoe maken we het werk goedkoper?

Zorg voor veel hulp bij het weghouden van takken, het op en neer rennen naar de bomen als het nummer niet goed leesbaar is, en meer van dat soort dingen. Dat kan iedereen zijn. De opdrachtgever kan wellicht voor hulp zorgen waardoor de kosten flink kunnen zakken. Er is immers geen duurbetaalde maatvoerder nodig om takken om te buigen. Dit kan de kosten reduceren tot wel € 500,- per dag.

 

Meer lezen over meten van bomen?