Blog

Octatube snapt hoe je faalkosten voorkomt

  |   Algemeen

We werken nu al weer een tijdje voor Octatube. Dit bedrijf ontwerpt en realiseert frames en structuren voor gevels en daken, veelal in glas en aluminium, en staat bekend om haar zware technische uitdagingen. Octatube maakt complexe projecten in Nederland, maar ook in landen als India, Mexico, Saudi-Arabië, Israël en Duitsland. Op dit moment worden er experimenten gedaan met koud vervormen van glas en nieuwe materialen, zoals polymeren en schuim. Vertrouwde materialen zoals aluminium worden toegepast op nieuwe manieren.

Octatube en Meet-Tekenwerk

Octatube heeft een afwijkende werkwijze als het gaat om de raakvlakken tussen ontwerp en uitvoering. Iedereen snapt het belang van goede informatie en iedere bouwpartij begrijpt dat het theoretisch model moet passen in de bestaande werkelijke situatie en dat goede reflectie tussen die twee 'modellen' zeer noodzakelijk is. Toch zijn er maar weinig partijen die ook daadwerkelijk het bijltje oppakken om te zorgen voor reductie in de faalkosten.

"Maatvoering in het werk te controleren door aannemer"

Bovenstaande tekst verschijnt vaak boven het stempel op de bouwtekening. En daarmee zou men zichzelf indekken, maar wel tegen alles behalve de faalkosten van het bouwproject. Het is maar de vraag of het gemaakte ontwerp wel zal passen binnen de bestaande schil of de bestaande omgeving. Octatube pakt dat wel even anders aan en begrijpt de noodzaak van goede informatie. Ze geven een flinke rol in het ontwerp- en bouwproces aan het meetbedrijf dat werkt voor alle partijen en de volledige verantwoordelijkheid draagt voor de maatvoering. De bestaande situatie wordt in een vroeg stadium gemarkeerd met vaste meetpunten. Telkens als de situatie verandert dan volgen er metingen die teruggekoppeld worden met de ontwerpafdeling van Octatube. Ook tijdens de bouw blijft de maatvoering in de handen van Octatube en niet in die van de hoofdaannemer. De continu-reflectie tussen de bestaande situatie (die tijdens de bouw natuurlijk continu verandert) en het ontwerp zorgt voor een perfecte passing van de nieuwe structuur zoals die door Octatube ontwikkeld wordt. Geen faalkosten aan de kant van Octatube dus.

Uitzetten ankerpunten op bekisting Luifel Amstelveen

Ons laatste meetproject voor Octatube was het project 'Luifel te Amstelveen'. We meten veel in, maar zetten ook veel uit door een meetpuntenpatroon te maken in het theoretisch model en dat te projecteren op de bekisting op de bouwplaats. De bekisting was reeds geplaatst door de aannemer die zelf de maatvoering hiervan verzorgde. De ankerpunten van de luifel werden door ons uitgezet op basis van gegevens die overeen komen met de werkelijkheid en het definitieve theoretisch model van Octatube. Ook hier bleek weer dat deze 'controle-actie' geen overbodige luxe was. De ankerpunten kwamen niet op alle plaatsen in het centrum van de kist te liggen. Dit leverde echter geen problemen op aangezien de maatafwijkingen ruim op tijd werden geconstateerd. Men kon op dat moment nog steeds de keuze maken; bekisting aanpassen of luifel aanpassen.

Twee voorbeelden van combinatie inmeet- en uitzetwerk

 

Dit bericht is geschreven op 7-2-2012.