Blog

Meten vanuit de lucht met GeoSkyHawk

  |   Innovaties meet- en tekenwerk
Hieronder leest u een ingezonden diepgaand artikel over een meettechniek, in dit geval op basis van fototechnieken vanuit de lucht. Deze techniek biedt behoorlijke voordelen wanneer u snel kleinschalige opnamen nodig heeft en het ook nog een beetje betaalbaar wilt houden.

Onbemande luchtfotografie

Betaalbare, actuele en gedetailleerde basisgegevens voor ruimtelijke ontwerpprocessen.

Luchtfotografie is een welbekende informatiebron in de voorbereidende fasen van een ruimtelijk ontwerp. Snel is overzicht en inzicht te krijgen in “hoe het terrein erbij ligt” en “wat waar is”. Dit gebruik van luchtfotografie staat of valt met de kwaliteit van de opname: een verouderde en wazige foto is nutteloos. Effectieve inzet van luchtfotografie in ruimtelijke ontwerpprocessen vereist actueel en gedetailleerd beeldmateriaal. Complicerende factor hierbij is dat traditionele maatwerk luchtfotografie van kleine gebieden – orde 1 tot 5 km2 – relatief duur is vanwege de hoge opstartkosten van vliegcampagnes. Daardoor zien we dat luchtfotografie, ondanks de schat aan informatie die het biedt, weinig gebruikt wordt in ruimtelijke ontwerpprocessen. Ecoflight biedt de oplossing: onbemande luchtfotografie als instrument voor het vervaardigen van betaalbare, actuele en gedetailleerde luchtfotografie geoptimaliseerd voor kleine gebieden.

Ecoflight is gespecialiseerd in het maken van professionele kleinschalige luchtfotografie en in het ontsluiten van ruimtelijke informatie in de ruimste zin van het woord uit luchtfotografie. We sporen archeologie op, leveren informatie voor veilig pijpleiding netwerk beheer, karteren waterplanten, landvegetatie en dieren in natuurgebieden, brengen ruimtelijke vergunning conflicten in kaart, maken gebiedsoverzichten voor ruimtelijke planningsdoeleinden en bepalen hoeveelheden (zand, afval). Onze opdrachtgevers bestaan uit zowel (semi-)overheden als private partijen, die met onze ruimtelijke informatie beter en kostenefficiënter onze leefomgeving kunnen inrichten en beheren.

GeoSkyHawk drone voor 3D meten

GeoHawk drone meetwerk

GeoHawk Drone voor meetwerk en fotogrammetrie

Ons onbemand vliegtuig, de GeoSkyHawk, weegt 1.100 gram en heeft een spanwijdte van 120 cm. GeoSkyHawk voert zelfstandig vooraf geprogrammeerde vliegbewegingen uit en neemt tijdens de vlucht op vooraf bepaalde locaties in het onderzoekgebied hoge kwaliteit ruwe digitale luchtfoto’s op. Het vliegtuig wordt vanuit de hand gelanceerd. Eenmaal in de lucht neemt het grond controle station de aansturing van het vliegtuig over en draagt het zorg voor het correct uitvoeren van de vliegbewegingen en het opnemen van de luchtfotografie. Het vliegtuig landt semi-automatisch op een vlak veld ter grootte van een half voetbalveld. Een gebied van 1 km x 1 km kan in 2 uur worden gefotografeerd.

(Toelichting afbeelding hierboven: GeoSkyHawk met controle laptop en handbedieningunit. Deze unit wordt gebruikt bij de start en landing en in geval van noodprocedures om het vliegtuig veilig op de grond te krijgen)

Producten 3D dronemetingen

Met GeoSkyHawk kunnen we twee typen producten leveren: ortholuchtfotomozaïeken en digitale terreinhoogtemodellen. Ortholuchtfotomozaïeken (gebiedsdekkende luchtfoto’s die gecorrigeerd zijn voor terreinhoogtevariaties) vormen de meest waarheidsgetrouwe luchtfotografische representatie van het onderzoekgebied. Standaard maken we details van 5cm zichtbaar. Het mozaïek is met een nauwkeurigheid van 5cm ingepast in het Nederlandse Rijksdriehoekstelsel.

Drone foto ortholuchtfotomozaïek

Voorbeeld ortholuchtfotomozaïek met een resolutie van 5cm, gemaakt met een drone.

Digitale terreinhoogtemodellen (DTM)

Uit dezelfde set aan ruwe digitale luchtfoto’s die voor het ortholuchtfotomozaïek wordt gebruikt, kunnen we ook een digitaal terreinhoogtemodel van het onderzoekgebied construeren. In dit hoogtemodel worden de terreinhoogtevariaties in het onderzoekgebied zichtbaar gemaakt. Het hoogtemodel vormt de basis voor nauwkeurige hoeveelheidbepalingen. Met het Digitaal terreinhoogte model kunnen we naast nauwkeurige volumebepalingen van onregelmatig gevormde structuren uitvoeren ook ook 3D posities van objecten daarin vaststellen.

Digitaal terreinhoogte model (DTM) volumemeting heatmap

Digitaal terreinhoogte model (DTM) van een zanddepot. Blauw is laag, rood is hoog. Het DTM wordt geconstrueerd uit GeoSkyHawks luchtfoto´s.

Kernvoordelen 3D meten met drones

Kostenefficiënt

De kosten voor GeoSkyHawk drone dienstverlening kunnen, voor kleine gebieden, dalen tot 50% van de kosten van traditionele luchtfotografie.

Hoge resolutie

Standaard maken GeoSkyHawk beelden details van 5 cm zichtbaar.

Actueel

GeoSkyHawk beelden worden gemaakt op het moment dat onze opdrachtgever dat wil en worden binnen een week geleverd.

Toepassingsgebieden

Ecoflight richt zich met de GeoSkyHawk op toepassingen waarbij kostenefficiënte, actuele en gedetailleerde luchtfotografie – die bovendien snel nodig is – van kleine gebieden van belang is. We denken daarbij aan: vergunning handhaving, projectontwikkeling (vastleggen van de 0-situatie) & projectmonitoring en hoeveelheidbepaling (zand, afval, opslag van goederen).

Voorbeeldproject 3D meten met drones

De gemeente Borger-Odoorn ontwikkelt plannen voor de reconstructie van het centrumgebied. Voor de communicatie met belanghebbenden was men op zoek naar een actuele, gedetailleerde en gemakkelijk te interpreteren achtergrondkaart, waarin de plannen, al dan niet in 3D, geprojecteerd konden worden. Topografische kaarten voldeden niet en de archief luchtfotografie waarover de gemeente beschikte was verouderd en niet gedetailleerd genoeg. Met GeoSkyHawk maakte Ecoflight een ortholuchtfotomozaïek van het centrumgebied. De gemeente was enthousiast over de gedetailleerdheid van het bestand en heeft aangegeven de gegevens in te zullen zetten bij de geplande reconstructie.

Referentie 3D dronemeting

ortholuchtfotomozaïek drone meting

Ortholuchtfotomozaïek met een resolutie van 5cm van de dorpskern van Borger.

Peter Vennink, coördinator Geo-informatie van de gemeente Borger-Odoorn, verwoordde het zo: “In het dorp Borger zijn een aantal inrichtingsprojecten in voorbereiding. Wat heeft GeoSkyHawk ons opgeleverd, naast de prachtige luchtfoto van bijzonder goede kwaliteit van het centrumgebied? De wetenschap dat als we snel en tegen geringe kosten een hoge resolutie luchtfoto van een bepaald gebied willen hebben, dit een ideale oplossing is. Denk daarbij ook aan handhaving of calamiteiten.”

Ook meten met drones?

Lees 3D meten met drones voor nog meer toepassingen, maar ook onmogelijkheden van meten met drones.