Blog

Heugemerstraat 3D scan Maastricht

Inmeten monumentaal pand Maastricht

  |   Projecten PelserHartman

In opdracht van Van Wylick Architecten te Eindhoven heeft PelserHartman de monumentale woning met aangebouwde garage en schuur nauwkeurig en snel in kaart gebracht. De architect wilde graag zelf de tekeningen maken. De opname bestond daarom uit het schetsen van de situatie en het aanbrengen van maatvoering op deze schetsen en foto's. Daarbij is er ook een contourmeting gemaakt om de hoekverdraaiing van de panden onderling en het schuine verloop van de diverse gevels vast te leggen. De verkregen meetdata is door ons op een zodanige manier aangeleverd dat de architect de onderleggers kan maken voor zijn ontwerptraject. Het pand wordt herbestemd naar groepswoningen voor begeleid wonen.

Klik hier om terug te gaan naar het overzicht van Recente Projecten.