Blog

Digitalisering bedrijfsverzamelgebouw Lange Dreef te Vianen

  |   * Uncategorized, Projecten PelserHartman

Het bedrijfsverzamelgebouw aan de Lange Dreef 10 in Vianen is een gebouw waarin diverse huurders gehuisvest zijn. Doordat er intern meerdere malen verhuizingen en verschuivingen hadden plaatsgevonden, kreeg PelserHartman de opdracht de  -op dat moment-  actuele situatie in kaart te brengen. Deze situatie bleek nogal af te wijken van hoe het gebouw in eerste instantie was onderverdeeld. Na voltooiing van de meet- en tekenwerkzaamheden werd door ons een meetcertificaat conform NEN 2580, met bijbehorende tekeningen, opgesteld. Op basis hiervan kon de verhuurder aan de slag met het opstellen van nieuwe huurovereenkomsten met daarin een update van oppervlakten en plattegronden.

Lees meer over oppervlaktebepaling conform de NEN2580 en het maken van meetcertificaten.