Blog

Damianenklooster Sint-Oedenrode

  |   Projecten PelserHartman

Het Damianenklooster in Sint-Oedenrode heeft een flinke geschiedenis, maar is klaargemaakt voor een nieuwe toekomst. Het is volledig in kaart gebracht gedurende diverse fasen en met verschillende soorten technieken. Naast het inzetten van de gebruikelijke meettechnieken voerden we diverse scantesten uit op de gevels van de verschillende vleugels van het klooster. Een combinatie van verschillende technieken leverde uiteindelijk het beste resultaat op.

Geschiedenis Damianenklooster/Damiaan College

Het kleinseminarie is gebouwd in Traditionalistische stijl met Neo-Romaanse elementen. Bij deze architectuurstroming wordt de vorm van het gebouw bepaald door de bestemming, waardoor ieder gebouw zijn eigen verschijningsvorm krijgt. Halverwege de jaren '30 van de vorige eeuw verschenen het Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam en het Van Abbemuseum in Eindhoven in deze stijl. Het voormalige Damianen college, bestaande uit 3 vleugels stamt uit 1923, naar een ontwerp van pater E. Molengraaf. Tien jaar later is door architect Simon Switzar jr. een uitbreiding gerealiseerd, bestaande uit een kapel en een verlenging van de west- en oostvleugel. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog is het gebouw gevorderd door de Duitse bezetter. Afgezien van de in de strijd opgelopen schade (foto's links & rechts), die nog ten dele zichtbaar is, is het gebouw compleet en gaaf behouden.

Belang Damiaancollege

Het Damiaancollege is van algemeen belang. Het laat de ontwikkeling van het katholicisme zien, met name de stichting van opleidingsinstituten door orden en congregaties en heeft daarmee cultuurhistorische waarde. Daarnaast heeft het architectonische waarde, zijnde een goed voorbeeld van kloosterbouw op vrije plattegrond en bouwhistorische waarde vanwege de gebruikte materialen. Vooral de betonnen cascoconstructie, baksteenornamenten en gebrandschilderde ramen (foto midden) springen in het oog.

geschiedenis damianenklooster archieffotoDamianenklooster van binnenGeschiedenis Daminaan College archieffoto

Combinatie 3D laserscan en total station meting

Het Damianenklooster in Sint Oedenrode werd voor herbestemming volledig in kaart gebracht gedurende diverse fasen en met verschillende soorten technieken. PelserHartman maakte de onderleggers zoals plattegronden en gevels. We startten met het zeer nauwkeurig vastleggen van contouren, hoeken en hoogten. We meten op grote afstand zeer nauwkeurig met reflectorloze total stations. Aan de punten van de total station meting is een 3D laserscan opgehangen. De combinatie van deze technieken levert een compleet beeld op dat accurater is dan een 3D laserscan alleen.

Recente foto van Damianenklooster

Voorbeelden tekenwerk Damianenklooster

Na het inmeten van het gebouw met verschillende technieken volgt de volgende stap in het proces, namelijk het tekenwerk. Op basis van de wensen van de opdrachtgever, in dit geval de architect, wordt het schaalniveau van de tekeningen bepaald. Dit kan varieren van een maatvaste onderlegger voor bijvoorbeeld een schetsontwerp tot een gedetailleerde tekening waarop het kleinste detail zichtbaar is. Ter illustratie is een gevelfragment van het klooster uitgewerkt op verschillende schaalniveau's. Klikt u op onderstaande afbeeldingen om de voorbeelden te bekijken.

Voorbeelden tekenwerk schaal 1:20, schaal 1:50, schaal 1:100

Voorbeeld 3D laserscans Damianen-klooster

We hebben enkele laserscans gemaakt als eerste stap om tot een revolutionair nieuw product in de bouwwereld te komen. PelserHartman doet dit i.s.m. het architectenbureau, Leica-specialisten en software producenten. Later meer hierover. Een aantal shots uit deze 3D-laser-scans staan hieronder.

3D laserscan van Damianen klooster

3D laserscan van Damianenklooster

Terreinmeting Damianen klooster

Later hebben we ook een terreinmeting van het Damianen klooster gedaan, als onderdeel van de herbestemming.