Blog

3D scanning Weesbrug voor onderhoud Delft

  |   Projecten PelserHartman

PelserHartman heeft het Rijksmonument 'De Weesbrug' aan de Oude Delft in Delft met een high-end 3D scanner ingemeten voor ingenieursbureau Nebest. Nebest heeft de opdracht van gemeente Delft ontvangen voor het voorbereiden van restauratie van de Weesbrug in Delft. Het inmeten heeft als doel de nul-situatie te documenteren. 3D scanning van bruggen zet PelerHartman onder meer in voor monitoring of als basis van restauratieplannen. 

3D inmeting en documentatie Weesbrug te Delft

Nebest plant groot onderhoud voor aan de Weesbrug aan de Oude Delft in Delft. Eerder is nader onderzoek verricht en een restauratieplan opgesteld. Nu werd de besteksvoorbereiding uitgevoerd. De gemeente Delft heeft een aanvullende vraag neergelegd over inmeten van de nul-situatie. Er zijn geen tekeningen beschikbaar van deze brug. De gemeente wil daarom als uitgangspunt voor het onderhoud een nauwkeurige tekening hebben van de huidige situatie. PelserHartman is gevraagd voor het 3D inmeten en documenteren van deze bijzondere brug in het oude centrum van Delft.

pointloud 3d scanning brug

Pointcloud 3D scanner van Weesbrug te Delft.

Het werk betrof het digitaal 3d inmeten met een high-end phase 3D laserscanner van alle zichtbare en bereikbare onderdelen, inclusief de directe omgeving. Het ging hierbij grotendeels om het inmeten vanaf stabiele standplaatsen op het vaste land. PelserHartman heeft op basis van de 3D scan van de brug een hoogwaardige samengestelde geregistreerde puntenwolk in RCP-formaat aangeleverd. Deze kan Nebest direct gebruiken in teken- en modelleerpakketten zoals Revit en AutoCAD. Zij hebben de pointcloud uitgewerkt in de benodigde tekeningen.

gekleurde pointcloud 3D scan brug

Deze gekleurde pointcloud is gebruikt voor de uitwerking van tekeningen en geïmporteerd in een handige 3D viewer.

De scans vanaf posities op het vaste land hebben we aangevuld met HDR foto-opnamen. Een gekleurde pointcloud diende als basis voor het maken van gekleurde 3D viewers, panorama foto’s, screenshots, films en orthofoto’s. Hiermee is de 3D scanning van de brug waardevoller geworden. De fotorealistisch documentatie in een 3D viewer maakt een goed overzicht van de situatie op kantoor mogelijk.

3D viewer Weesburg Delft

Bekijk zelf de Weesbrug in Delft met de 3D viewer Truview Global.

Over Rijksmonument Weesbrug Delft

(Bron: Hendrik-Jan Cassee Nebest).

De Weesbrug is gebouwd in 1573. Oorspronkelijk heette de brug ‘Sint Barbarabrug’. De brug dankte zijn naam aan het klooster dat in mei 1405 betrokken werd door nonnen van de Franciscaner Orde. Met het verbod van het katholicisme in Holland verdween het klooster, waarna in het pand een weeshuis werd gevestigd. Daaraan dankt de Weesbrug zijn huidige naam. In de sluitsteen van de gemetselde boog is het jaartal 1573 aangebracht. Direct naast de brug staat het eveneens monumentale huis Sasbout in de Breestraat. De Weesbrug is een gemetselde boogbrug met een gedeeltelijk gewapend betonnen gewelf. De brug is gebouwd in 1573 en heeft de status van beschermd Rijksmonument met monumentennummer 12309. Het betreft één van de oudste gemetselde bruggen in het centrum van Delft. Alleen de Vrouwe van Rijnsburgerbrug, gebouwd in de jaren ’60 van de 16e eeuw, is voor zover bekend nog iets ouder.

Foto Weesbrug Delft in de 19e eeuw

De Weesbrug met linksachter de brug het huis Sasbout eind 19e eeuw.

3D scanning brug

PelserHartman brengt regelmatig bruggen met behulp van 3D scanners in kaart. Zo brachten we in de gemeente Westland een brug in kaart vanwege geplande onderhoudswerkzaamheden en maakte we een scan van de Galecopperbrug op de A12 bij Utrecht.

De komende jaren zijn veel bruggen toe aan een onderhoudsbeurt. Wil je weten hoe de meet- en tekentechnieken van PelserHartman daarbij kunnen helpen? Bel dan naar ons kantoor 073-6135729 of stuur ons een mail op [email protected].