Blog

3D scannen Galecopperbrug Utrecht

  |   Projecten PelserHartman

Rijkswaterstaat bereidt op dit moment de verbreding van de A12 voor, als onderdeel van de aanpassing A27/A12 Ring Utrecht. Ter voorbereiding op de aanbesteding van deze werkzaamheden bracht PelserHartman in opdracht van ingenieursbureau Arup de unieke stalen constructie van de Galecopperbrug in kaart met behulp van 3D laserscantechnieken. Een bijzondere uitdaging voor ons, omdat de brug onder invloed van het doorgaand verkeer en de wind constant in beweging is.

Leica P40 3D scanner op Galecopperbrug Utrecht

Leica P40 3D scanner op Galecopperbrug Utrecht

Brug bij IKEA Utrecht

De Galecopperbrug, misschien beter bekend als de brug bij de IKEA in Utrecht, is een van de drukst bereden bruggen in Nederland. Rijkswaterstaat bereidt op dit moment de verbreding voor van de A12, waaronder de Galecopperbrug. Om de werkzaamheden later zo soepel mogelijk te laten verlopen, wordt de verbouwing op dit moment al grondig voorbereid. Wij brachten de brug in opdracht van ingenieursbedrijf Arup daarom met behulp van 3D laserscantechnieken in kaart. Met behulp van deze metingen kon het eerder gemaakte BIM-model worden gevalideerd en uitgebreid. Dit model vormt de basis van de aanpassingsplannen.

De Galecopperbrug Utrecht

De Galecopperbrug is een stalen tuibrug over het Amsterdam Rijnkanaal in Utrecht. De brug werd geopend in 1974 en was destijds de eerste grote tuibrug in Nederland.  De brug van 240 meter lang is tot op de dag van vandaag een van de drukste bruggen van Nederland

3D scannen Galecopperbrug onder bijzondere omstandigheden

Bij het inmeten van de brug lag de nadruk zowel op het vastleggen van de hoofdmaatvoering als ook op het in kaart brengen van specifieke details en aansluitingen. Uit testmetingen bleek dat de Galecopperbrug onder invloed van het doorgaand verkeer en de wind beweegt. Dit maakte het 3D scannen een uitdaging voor ons, omdat het inscannen van een bewegend object invloed heeft op de nauwkeurigheid van de meetresultaten. Daarnaast kon de brug niet voor het doorgaand verkeer worden afgesloten, waardoor er ’s nachts gescand moest worden.

Om ondanks de moeilijke omstandigheden geen concessies te doen aan de kwaliteit van de pointclouds, hebben we extra aandacht besteed aan de nauwkeurigheid van de metingen. Zo maakten we gebruik van de Leica P40 scanner. Deze high-end laserscanner is bij uitstek geschikt voor dit soort projecten, omdat het apparaat een groot deel van de bewegingen van de brug kan compenseren. Daarnaast zijn sommige delen van de brug meerdere keren gescand om de kwaliteit te kunnen waarborgen.

3D detailscan staalconstructie Galecopperbrug

3D detailscan staalconstructie Galecopperbrug. Scan gemaakt met Leica P40 3D scanner.

Wij voerden de 3D metingen aan de Galecopperbrug uit in opdracht van ingenieursbureau Arup. Dit bedrijf berekent de plannen voor uitbreiding en versterking van de brug in opdracht van Rijkswaterstaat. Daarnaast was ook Agel adviseurs, een van onze partners, bij het project betrokken. Zij ondersteunden ons met landmeetkundige diensten. We willen graag alle betrokken partijen hartelijk danken voor de samenwerking.

3D inmeten van bruggen

De vele bruggen die Nederland telt, moeten regelmatig onderhouden of aangepast worden. Een 3D scan kan een goede basis vormen voor verbouwings- of renovatieplannen. Dit was ook het geval bij de renovatie van de Suurhoffbrug in de Europoort in Rotterdam. PelserHartman bracht deze brug in opdracht van Arup met 3D laserscantechnieken in kaart als basis voor de renovatieplannen. Naast de hele grote bruggen brengen wij ook de kleinere monumentale bruggen in kaart. Bijvoorbeeld de bruggen van Enkhuizen en de Weesbrug in Delft.

3D inmeten Suurhoffbrug Europoort

Suurhoffbrug Europoort met Leica P40 3D laserscanner