Blog

3D scan brug gemeente Westland voor pilotproject

  |   Gemeenten, Projecten PelserHartman

Veel bruggen in Nederland moeten de komende jaren onderhouden of gerestaureerd worden. Verschillende gemeenten zijn daarom op zoek naar een goede manier op de bruggen in kaart te brengen, zo ook de gemeente Westland. Om erachter te komen of 3D scanning de juiste methode hiervoor is, liet deze gemeente een pilotproject uitvoeren. Op initiatief van Infrabureau Robert Geleijnse en Wubben.Chan Engineering kwam dit project tot stand en maakte PelserHartman 3D scans, scanviewers, orthofoto's en een fly-through van een brug.

3d scan brug Westland

3D scanning van een brug in de gemeente Westland

Pilotproject brug Westland

Tijdens het pilotproject maakte PelserHartman een 3D inmeting in het rijksdriehoekstelsel van een kleine brug. Hierbij maakte we gebruik van een high-end 3D laserscanner, total station en gps. Alleen de onderdelen die vanaf stabiele en veilige standplaatsen op maaiveldniveau te zien waren werden ingemeten. Hoewel onderstaand filmpje van onder meer de pointcloud misschien anders doet geloven, maakten we geen scans vanaf posities in het water of onder de brug.

Het resultaat van de inmeting met de 3D laserscanner was een gekleurde, niet opgeschoonde pointcloud. De pointcloud, bestaande uit miljoenen coördinaten, is omgezet naar het formaat RCP waardoor het onder meer gebruikt kan worden in tekenprogramma's zoals Revit en Autocad. Verder maakten wij ook 3D viewers van het type Leica Truview en Truview Enterprise. Deze laatste viewer is webbased, waardoor de scandata ook via internet bekeken kan worden op tablets en telefoons.

Bekijk de 3D scans van de brug

We hebben een 3D webviewer gemaakt van de 3D scans van de brug en online geplaatst op onze webserver Leica Truview Enterprise.
Bekijk de scandata door de klikken op de link Brug gemeente Westland.

3D scannen van de onderkant van bruggen

Hoe brengen we de onderkant van de brug in kaart? Dat is een belangrijke vraag bij het 3D inscannen van bruggen. Omdat de terrestrial 3D scanners het beste resultaat geven als ze op een stabiele ondergrond staan, is scannen vanuit een bootje niet ideaal. Standplaatsen vanaf de oevers of posities in het water is niet altijd mogelijk of levert geen goede data op. PelserHartman heeft in de afgelopen jaren allerlei methoden getest om de onderzijden in te scannen. We hebben opmerkelijke methodes gebruikt om de onderzijden van bruggen toch in het zichtveld van het oog van de laserscanner te krijgen. Basis uitgangspunt is hierbij dat de scanner stabiel staat en bij voorkeur verbonden is met de brug.

pointcloud brug Westland

Een succesvol brugproject

Het succes van bruggenprojecten hangt vooral af van een realistische en professionele opdrachtgever die begrijpt dat het gaat om het realiseren van een bruikbaar eindproduct. Op weg naar het eindproduct kan er gebruik gemaakt worden van verschillende meet- en opnamemethoden. Als het voor het eindresultaat niet nodig is, hoeft er in sommige gevallen helemaal geen pointcloud van de onderzijde van de brug te zijn. En soms zijn een rolmaat en schetsboek zelfs betere tools dan een high-end scanner.

Waarom een gekleurde pointcloud?

Een zelfde soort discussie kan gevoerd worden over de gekleurde pointcloud, waar opdrachtgevers vaak om vragen.  Vaak blijkt dat vooral de tekenaars of ingenieurs willen werken met een gekleurde pointcloud, omdat ze dit gewend zijn. Kleur maakt het scannen echter veel duurder en is in veel gevallen niet van toegevoegde waarde. Een scan moet volgens ons gekleurd zijn, wanneer kleur essentieel is om objecten te kunnen herkennen. Vaak kan dat echter al op basis van de geometrie, oftewel de vorm. Er bestaat inmiddels ook software die op basis van vormherkenning automatische kan modelleren waardoor delen van objecten niet meer handmatig getekend hoeven te worden.

Interesse in een pilotproject?

Heeft u ook interesse in een pilotproject om in de praktijk te ontdekken of 3D scannen voor uw project de juiste methode is?  Hoewel we projecten op maat maken, bestaan ze vaak uit de volgende onderdelen:

  • Samen scannen we het project. Naar keuze maken we 4 of 7 scanuren waarin we datasets maken van verschillende kwaliteiten en resoluties. Doordat u meekijkt, ontstaat het juiste beeld van scanning en de (on)mogelijkheden.
  • We registreren de scandata tot een bruikbare pointcloud die in verschillende formaten aangereikt kan worden. De data kan gebruikt worden en veel verschillende tekenpakketten zoals Autocad, Revit, Archicad, Vectorworks, Tekla, Inventor, Sketchup Pro + plugin, Rhino etc.
  • We maken 2 tot 5 verschillende 3D viewers.
  • Hoge resolutie pointcloudafbeeldingen voor uw marketing.
  • Flythrough film
  • Kennissessie op kantoor PelserHartman te ’s-Hertogenbosch. Alle data en producten worden gepresenteerd in deze meeting. Eventueel kan de sessie uitgebreid worden met een training: ‘Werken met pointclouds in Autocad of Revit’.

Wat kost een pilotproject 3D scanning?

De kosten van zo’n pilotproject worden bepaald door de hoeveelheid activiteiten en producten die u wenst af te nemen. Vaak liggen de kosten tussen de €1.000,- en €2.500,- exclusief BTW. Wilt u een aanbieding ontvangen voor het uitvoeren van een pilotproject? Stuur dan een aanvraag per email naar [email protected]

Bruggen 3D inmeten met laserscanners

We hebben inmiddels al vele kleine en grote bruggen in kaart gebracht en durven inmiddels wel te zeggen dat we er specialist in zijn geworden. Een goed voorbeeld van een groot complex brugproject is de Galecopperbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal in Utrecht. PelserHartman bracht de unieke stalen constructie van deze brug in kaart met behulp van 3D laserscantechnieken. Een bijzondere uitdaging voor ons, omdat de brug onder invloed van het doorgaand verkeer over de A12 en de wind constant in beweging is. Lees de blog 3D scannen Galecopperbrug Utrecht.