Blog

3D Scan Binnendieze & poort Oude Gasthuisstraat

  |   Projecten PelserHartman

In het centrum van 's-Hertogenbosch is de grootste binnenstedelijke verbouwing van Nederland bezig in het Gasthuiskwartier. Met 'het zwerfgebied', een hoekje begrensd door de Binnendieze wisten veel ondernemers zich geen raad. Hier mocht Thomas Kemme Architecten een project ontwikkelen waarbij de focus ligt op ruimtelijke relatie tussen het nieuwe gebied en de oude stad. PelserHartman heeft in opdracht hiervoor een 3D scan van de brug en de kade van de Binnendieze bij het Gasthuiskwartier in 's-Hertogenbosch gemaakt.

3D Scan Binnendieze en poort Oude Gasthuisstraat

Pointcloud van de Binnendieze en de poort aan de Oude Gasthuisstraat

Gasthuiskwartier, 's-Hertogenbosch

In 2011 werd besloten dat het Groot Ziekengasthuis (GZG) plaats zou maken voor projectontwikkeling in het centrum van 's-Hertogenbosch. Het terrein, ondertussen bekend als het Gasthuiskwartier ondergaat in de aankomende jaren een transformatie naar een bloeiend gebied voor wonen, werken en winkelen. Het gebied zal na de verbouwing bestaan uit een beleving van ruimtelijke kwaliteit waarbij oude en nieuwe woningen, monumenten en moderne architectuur elkaar in één wijk aanvullen. In 2014, voordat het Groot Ziekengasthuis gesloopt werd, heeft PelserHartman dit GZG-terrein al ingemeten aan de hand van high-end laserscanners. Hiermee heeft PelserHartman het gebied, het straatwerk en de gebouwen. volledig gedocumenteerd in een bruikbare 3D scan.

Ontwikkeling nieuwbouwwoningen

Één van de partners van PelserHartman, Thomas Kemme Architecten, ontwerpt al meer dan 20 jaar bouwprojecten die naast hun functionaliteit, vooral ook bijdragen aan hun omgeving. In het zwerfgebied, begrensd door de Binnendieze, werd hem gevraagd om mee te werken aan de nieuwbouw in deze wijk. Hierbij was zijn opgave een beleving van ruimtelijke kwaliteit te realiseren tussen de nieuwbouw enerzijds en de poort aan de Gasthuisstraat, de historische brug en de nieuwe brug 'achter het Vuurstaal' anderzijds.

Scan Binnendieze & poort aan de Oude Gasthuisstraat

Om een betrouwbaar ontwerp te leveren voor voor zijn project heeft Thomas Kemme Architecten Pelserhartman ingeschakeld om de muur van de Binnendieze op te meten. Voor dit project heeft PelserHartman met de high-end 3D scanner Leica P40 scans uitgevoerd op verschillende posities. Deze losse posities zijn vervolgens verwerkt tot een grote pointcloud, waar vervolgens orthofoto's van gemaakt zijn. Uit de uitgevoerde metingen kwam naar voren dat een knik in deze muur, samen met twee ramen, bijna 290 centimeter dichter bij de poort aan de Gasthuisstraat lag dan op de kadastrale onderleggers te zien was. Ondanks dat kadastrale onderleggers over het algemeen niet extreem nauwkeurig zijn is dit een uitzonderlijke uitschieter.

Orthofoto van de wal aan de Binnendieze

Orthofoto van de poort en kademuur aan de Binnendieze

PelserHartman brengt veel monumentale gebouwen met behulp van 3D laserscantechnieken in kaart voor renovaties.Wij brachten in 's-Hertogenbosch alleen al meer dan 50 historische gebouwen en gebieden in kaart. Zo hebben we eerder al een ander deel van de Binnendieze ingemeten, brachten we het volledige gebied van het De Heus-complex aan de Tramkade in kaart en hebben we de Watertoren volledig ingemeten en uitgetekend. Meer projecten zien? Bekijk dan onze projecten pagina.

Contact

Wilt u meer weten of heeft u een interessant project? Neem dan contact met ons op.