Blog

3D scan as-built museum Boijmans van Beuningen

  |   Musea, Projecten PelserHartman

De gemeente Rotterdam schreef een tender uit: “De beste 3D scan ‘as-built' t.b.v. grootschalige renovatie van Museum Boijmans Van Beuningen te Rotterdam”. PelserHartman is de gelukkige winnaar. We zijn extra trots, omdat we gewonnen hebben op punten en niet op laagste prijs.

BIM en Centrale Maatvoering

Ten behoeve van de aanbesteding van het ontwerp en uitvoeringswerkzaamheden van het museum Boijmans Van Beuningen zal PelserHartman de bestaande situatie (3D scan as-built) van het museum op basis van 3D laserscantechniek inmeten. Op basis van de 3D laserscandata maken wij een BIM. De gekozen meetmethode staat aan de basis van het principe ‘centrale maatvoering’ dat tegenwoordig vaak door ons wordt toegepast bij de grotere projecten. Op deze wijze wordt een duidelijke en belangrijke koppeling gemaakt tussen het vastleggen van de bestaande situatie en de toekomstige bouwwerkzaamheden.

Ben je aannemer, ontwikkelaar of bouwmanager en wil je faalkosten reduceren? Neem dan contact op. Wij vertellen je alles over centrale maatvoering en leggen uit hoe je betrouwbare meetdata krijgt.

3D model van museum Boijmans van Beuningen

3D model van museum Boijmans van Beuningen

High-end 3D laserscanning

3D laserscannen is bij uitstek dé meettechniek waardoor een meting kan worden uitgevoerd met een zeer laag veiligheidsrisico voor de scanoperator en de omgeving die ingemeten moet worden. Speciaal voor dit project werken wij met scanners met lage range-noise waardoor een scherpere (dunne pointcloudsandwich) en meer accurate pointcloud ontstaat. De laser van deze high-end scanners is niet zichtbaar, ‘eye-safe’ en van lage energie en kan daarmee geen schade veroorzaken aan het gebouw, de collectie of in het gebouw aanwezige personen. De scanners hebben een ingebouwde nauwkeurige compensator die de meetdata kan corrigeren wanneer (eventuele) beweging van de scanner optreedt. Alle scans zullen volledige gekleurde 360 graden rondom-scans zijn en daarmee ook het terrein en andere bouwdelen in de directe omgeving van het complex vastleggen.

3D scan as-built Boijmans van Beuningen

3D scanner Leica RTC aan het werk op Boijmans van Beuningen

Zekerheid van betrouwbare scandata

Om te zorgen voor betrouwbare scandata past PelserHartman haar eigen controle- en validatiemethode toe die reeds eerder succesvol werd toegepast in het project Binnenhof Den Haag. De opdrachtgever ontvangt een validatierapport dat inzicht geeft in de totstandkoming, controleproces en kwaliteit van de data.

3D pointcloud van museum Boijmans van Beuningen

Scan to BIM

PelserHartman maakt een BIM op basis van de laserscans. Het BIM geeft accuraat inzicht in de indeling van het gehele gebouwencomplex. Om zeker te zijn van een goed model voert PelserHartman modelchecks uit. Dit gebeurt door op het model een aantal controles los te laten die de compleetheid van het model laten zien. Een onderdeel daarvan is de BIM-validatie. Door de BIM-validatie tijdens het proces regelmatig uit te voeren kunnen wij modellen van hoge kwaliteit leveren. Het BIM wordt tijdens het modelleerproces en voor oplevering op compleetheid en geometrische correctheid gecontroleerd. Zo wordt de pointcloud regelmatig vergeleken het BIM door andere medewerkers dan de modelleurs.

3D Revit model van museum Boijmans van Beuningen

3D Revit model van museum Boijmans van Beuningen

Daarnaast maken we bij PelserHartman  gebruik van slimme softwaretools zoals de BIM Basis ILS checker om te zorgen dat het model op alle fronten voldoet aan de uitgangspunten van de BIM basis ILS. Bij de oplevering wordt tevens een opleveringsdocument bijgevoegd, waarin we verschillende aspecten van het model toelichten voor de toekomstige gebruikers. We verklaren bijvoorbeeld op welke uitgangspunten het model gebaseerd is, hoe de kwaliteit gecontroleerd is, welke bijzonderheden er in het model te vinden zijn en hoe men dient om te gaan met scheefstanden en andere vervormingen.

Automatisch berichten over scan-to-BIM ontvangen?

Blijf op de hoogte van al het 3D meet en modelleer nieuws! PelserHartman doet veel praktisch onderzoek naar ontwikkelingen en innovaties rondom 3D meten, laserscanning, fotogrammetrie, 3D modelleren en het maken van BIM modellen. Met deze nieuwsbrief houden we u hiervan graag op de hoogte en laten we zien met welke projecten wij ons bezighouden. Ook krijgt u op deze manier toegang tot gratis data zoals alle soorten pointclouds, 3D viewers, orthofoto’s, meshes etc. De nieuwsbrief is ook de plaats waar wij de ‘speciale aanbiedingen’ plaatsen en activiteiten, trainingen en evenementen aankondigen. Word lid van de nieuwsbrief.