Blog

3d laserscan voor restauratie Teylers museum Haarlem

  |   Musea, Projecten PelserHartman

Teylers museum is het eerste en oudste museum van Nederland. Daarbij is het ook nog eens het best bewaard gebleven openbare kennisinstituut voor kunst en wetenschap uit de 18e eeuw ter wereld. PelserHartman is partner in het project "restauratie voormalig laboratorium". En daar zijn we best trots op. We maken een zeer hoogwaardige 3D laserscan van het Teylers museum en documentatie in maat en beeld. We maken een speciaal accuraat 3D model met specifieke 2D details dat de basis vormt waarop restauratiearchitect Hans van der Wiele zijn plannen baseert.

teylersmuseum

De Ovale Zaal van Teylers museum Haarlem

Al sinds 1784 is het publiek welkom in het museum om te komen kijken naar voorwerpen van kunst en wetenschap. Wie de deur van het museum aan het Spaarne opent, ziet in één oogopslag wat mensen zo enthousiast maakt. Het museum ademt de authentieke sfeer van de 18de en 19de eeuw. Alleen al het interieur van het museum, met als pronkjuweel de monumentale Ovale Zaal, is een toeristische bezienswaardigheid van de eerste orde. Nergens anders in de wereld is een authentiek museuminterieur uit de 18de eeuw te zien.

3D laserscan Teylers museum in traditioneel restauratieproces

Teylers museum heeft al een aantal restauratieprojecten achter de rug. Bij de restauratie van het voormalige laboratorium kiest restauratiearchitect Hans van der Wiele voor een andere aanpak. Hiervoor zal meer dan voorheen gebruikt gemaakt worden van hoogstaande 3D meet- en tekentechnieken. Op veel vlakken blijft restaureren een ambacht. De integratie van moderne high-end 3D technieken vereist daarom veel zorgvuldige aandacht. Het is niet de bedoeling om bewezen traditionele technieken en ambachtelijke of handmatige werkwijzen te veranderen. Nieuwe technieken moeten bestaande restauratieprocessen vooral verbeteren en ondersteuning bieden daar waar traditionele inmeting en opname tot fouten kan leiden.

3D laserscan Teylers Museum

We maakte een opname met 3D laserscanners van het interieur en exterieur van het museum.

Symposium Digitaal Erfgoed en Teylers museum

Restauratiearchitect Hans van der Wiele en Jeroen Pelser hielden op 18 april 2013 in de Brabanthallen te ‘s-Hertogenbosch een symposium over digitalisering in restauratie. Ze legden uit hoe complexe restauratieprojecten in de toekomst worden voorbereid en uitgevoerd. Aan de hand van één van zijn meest bijzondere projecten – Teylers museum in Haarlem – vertelde Hans van der Wiele over de rol van digitalisering in restauratieprojecten. Er werd ingegaan op de voor- en nadelen van het digitaal dossier, digitale 3D meet- en analysetechnieken en BIM in restauratieprojecten.

Meer weten?

Wil je meer weten over de rol die 3D laserscantechnieken kunnen spelen bij de restauratie van erfgoed? Neem dan contact met ons op.