Blog

3D inscannen J.U. Smitgemaal Kinderdijk

  |   Projecten PelserHartman

In samenwerking met Ingenieursbureau Movares heeft PelserHartman het Smitgemaal in Kinderdijk volledig 3D ingemeten. Op basis van de scandata maakte Movares een 3D model dat ze gebruikt als basis voor het ontwerp en de realisatie van een aantal bouwkundige aanpassingen. Een mooi project en een goed begin van de toekomstige samenwerking van PelserHartman en Movares.

Het J.U. Smitgemaal gelegen aan de Kinderdijk

3D Inscannen Smitgemaal aan de Kinderdijk

Het Smitgemaal is een dieselgemaal dat midden in het UNESCO werelderfgoed Kinderdijk staat. Het huidige gebouw staat deels op de fundering van een stoomgemaal uit 1868. In 1972 is het gemaal in zijn huidige vorm gerealiseerd. Waterschap Rivierenland is een plan aan het ontwikkelen om de verouderde dieselmotoren te vervangen door elektromotoren. Daarnaast is het gebouw toe aan een bouwkundige opknapbeurt en wordt er mogelijk een publieke educatieve functie toegevoegd.

Samen met Waterschap Rivierland, architectenbureau M&DB en Sweco werkt Movares aan deze transformatie.  ‘Wij staan erom bekend dat we met de winkel open kunnen verbouwen’, vertelt Aydemir Çetin van Movares. ‘Het doel is om het Smitgemaal in zijn waarde te laten, maar er tegelijkertijd ook een moderne functie aan toe te voegen en de indrukwekkende geschiedenis van het gemaal in het gebouw leesbaar te maken.’

3D inscannen J.U. Smitgemaal

PelserHartman scande het interieur en exterieur van het J.U. Smitgemaal 3D in.

PelserHartman is door Movares ingeschakeld om het gehele interieur en exterieur van het Smitgemaal 3D in te scannen. Op basis van de aangeleverde pointclouds kon Movares een BIM-model van het monumentale pand maken.

Samenwerking PelserHartman en Movares

‘De ervaring van PelserHartman en Movares komen in dit project heel mooi samen’, legt Çetin uit. ‘De meerwaarde van PelserHartman is dat ze kijken naar de constructieve items van een monument. Ze hebben veel ervaring met het in kaart brengen van oude panden en het omzetten naar een digitaal model. Vervolgens kijken ze op basis van het model wat belangrijk is bij een renovatie. Dat levert nieuwe inzichten op.’ { Dat is bij het Smitgemaal niet uitgevoerd omdat Movares het model opgesteld heeft}

Bolfoto Smitgemaal

Bolfoto interieur J.U. Smitgemaal Kinderdijk

‘Wij kijken naar een tekening of baseren ons op een inspectie, eigenlijk best traditioneel. De pointclouds en HD-foto’s die PelserHartman ons heeft aangeleverd vormen een basis waarop wij verder kunnen engineren’, vertelt Çetin.

Ontwikkelen norm voor 3D scannen

Met het inscannen van het Smitgemaal is de basis gelegd voor de toekomstige samenwerking van Movares en Pelser Hartman. ‘We weten inmiddels waar PelserHartman toe in staat is. We hebben elkaar beter leren kennen en weten elkaar de volgende keer zeker te vinden’, aldus Çetin.

Een van de toekomstige projecten van Movares en PelserHartman is het ontwikkelen van een norm voor laserscandata. Op dit moment bestaat een dergelijke norm nog niet. Dat betekent dat lang niet iedereen die 3D scant, ook data van kwaliteit aanlevert. Met deze norm moet daar verandering in komen.

Meer over de 3D scannorm

In 2016 startte PelserHartman met het ontwikkelen van een richtlijn om het inwinnen van 3D data aan banden te leggen. Het Rijksvastgoedbedrijf gaf PelserHartman de opdracht voor het uitvoeren van toegepast onderzoek inzake pointclouds en BIM. Dit zou kunnen leiden tot dé norm voor 3D scannen.

We zijn gestart het maken van eenvoudige handvatten voor opdrachtgevers. Zij kunnen hiermee de juiste vragen stellen, zodat het opstellen van de juiste offerteaanvraag eenvoudiger en beter verloopt. Lees meer achtergrondinformatie over dit onderwerp op de pagina norm 3D scannen.

Unesco project Rietveld Schröderhuis

Het Smitgemaal staat midden in het UNESCO werelderfgoed Kinderdijk. Eerder scanden wij UNESCO-project Rietveld Schröderhuis in Utrecht. We maakten daarvan een zeer uitgebreide opname en een gedetailleerd 3D model. Lees meer over dit project op de pagina 3D modelleren Rietveld Schröderhuis.

3D revit pointcloud Rietveld Schroder huis

Overlappende pointcloud en 3D model van het Rietveld Schröderhuis. De werkelijke maten en kleuren zijn gevat in meetpunten en precies 'overgetrokken' voor het 3D model.