Blog

3D laserscan Kasteel ruïne Valkenburg

3d archeologie Kasteelruïne Valkenburg

  |   Projecten PelserHartman

PelserHartman scande de kapsporen van de mijnwerkers in, bij één van de oudste mergelgroeven van noordwest Europa. Deze sporen zijn mooie archeologische vondst werd gedaan tijdens het onderzoek voor het geplande restaurant Ruïne Kasteel Valkenburg.

Zelf een kasteel inmeten? Bekijk landgoederen en kastelen inmeten.

Nieuwbouw entreegebouw en horecagelegenheid Kasteelruïne

De presentatie en toegankelijkheid van de Kasteelruïne waren verouderd. Zo was de ruïne op dit moment alleen via trappen te bereiken. De ruïne moest een baken worden dat de attractiviteit van Valkenburg verhoogt. De attractie krijgt een nieuw entreegebouw en er wordt een volledige lichtconstructie geplaatst om de ruïne in de schijnwerpers te zetten. Het plan wordt uitgevoerd binnen het project Manoeuvres.

In het project Manoeuvres onderzoeken partners in Zuid-Nederland en Vlaanderen hoe ze hun historische verdedigingswerken op een innovatieve en duurzame wijze kunnen ontwikkelen. Hierdoor zal het toerisme en de economische structuur versterkt worden. De werkzaamheden voor de nieuwe entreegebouwen van de Kasteelruïne en de Fluweelengrot en de horecagelegenheid zijn 9 januari 2012 gestart.

Bekijk het ontwerp van de bouwplannen op de website van kasteel Valkenburg.

3D inmeten archeologie Kasteel Valkenburg

De bouwplannen werden al snel flink in de war geschopt toen men tijdens graafwerkzaamheden op opmerkelijke mergelsteenvormen stuitte. BAAC, het bureau voor bouwhistorie, archeologie, architectuurhistorie en cultuurhistorie, werd aangesteld om nader onderzoek te verrichten. Men ontdekte op deze manier de groevewanden van een oude dagbouwgroeve uit de twaalfde eeuw. Het betreft de oudste dagbouwgroeve voor mergelwinning van Noord-West Europa. De dagbouwgroeve werd destijds gebruikt om mergel te winnen voor de bouw van de zestienkantige toren van het kasteel die op enkele tientallen meters afstand van de mijn werd gerealiseerd. Dit deel van Kasteel Valkenburg is het oudste mergelstenen gebouw van Zuid-Limburg.

PelserHartman maakt 3D inmeting van archeologie

Bureau BAAC nam meteen contact op met PelserHartman om het meest spraakmakende deel van de dagbouwgroeve in kaart te brengen. Het betreft een wand met kapsporen van mijnwerkers uit de periode 1000 - 1100. Men heeft de wand destijds gemaakt om als tussensteunpunt tussen twee groevedelen te dienen. We vertrokken meteen naar Valkenburg en scanden de wand in met een laserscanner (de Leica C10). Daarbij maakten we hoge resolutie foto's die op de scan geplakt kunnen worden.

Orthofoto voor archeologie

Het resultaat van de 3D scan is een orthofoto, oftewel een orthogonale projectie (haaks aanzicht). Het betrof o.a. een onderzoek naar de grens in de toepassingen van deze specifieke scanner in relatie tot de afmetingen van de haksporen. Daarbij maakten we verschillende soorten scans om samen met archeologen de discussie te voeren over toepassingen van scantechnieken in de archeologie.

Zegel van Walram de Rosse gevonden door BAAC

(Bron: Dagblad De Limburger)

Bij opgravingen rond de kasteelruïne in Valkenburg is de zegelstempel van roofridder Walram de Rosse gevonden. Walram gebruikte dat zegel tussen 1268 en 1280 om officiële akten en documenten te bekrachtigen. Eerder werd op de voorburcht van het kasteel al de oudste winplaats van gekapte mergelblokken ontdekt. De stenen uit die groeve werden in de twaalfde eeuw gebruikt voor de bouw van de toenmalige, zestienhoekige kasteeltoren.

BAAC geeft uitleg opgravingen kasteel Valkenburg

Onderstaand filmpje werd gemaakt door Dagblad De Limburger op 23 maart 2012. Dhr. drs. J.R. Mooren van bureau BAAC geeft uitleg over de mijn en de vondsten die men tegenkwam tijdens de opgravingen.

[youtube width="614" height="614"]http://www.youtube.com/watch?v=LIb2JTIjR40&feature=player_embedded[/youtube]

Meer weten over 3D archeologie?

Lees de pagina meten voor archeologie. Deze pagina laat zien wat wij kunnen doen op gebied van opname van archeologische locaties.